شیراز میرویم…

این وبلاگ به علت مسافرت نویسنده و همسر گرامی به شیراز تا یکشنبه هفته آینده تعطیل می‌باشد.

۱۰ Comments

  1. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. مینا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. محبوبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. فرامرز ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. نبات ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  9. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  10. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *