کتاب مستطاب آشپزی: از سیر تا پیاز

امروز صبح کتاب مستطاب را زدم زیر بغلم و آوردم شرکت و به رامین و کارآگاه بهمنی گفتم بیایید برایتان «مهمات» آورده‌ام! (آخر این روزها اتاقمان شده مثل اتاق جنگ!)

//efeh.com/images/products/big/ashpazi-sir-piaz.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

رامین از صبح کتاب را گذاشته بود دستش و زمین نمی‌گذاشت. حالا هم که رفته کارآگاه کتاب را برداشته و ورق می‌زند و هر از گاهی چیزهای تحسین‌آمیزی می‌گوید.

شاید همت کردیم و با رامین متنی در معرفی کتاب نوشتیم تا شما هم مثل کارآگاه وسوسه شوید که بروید و بخرید.

۷ Comments

  1. زینب بانو! ۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  2. پلنگ صورتی ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
  3. کاپیتان مهرداد ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
  4. mehrankarzari ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
  5. پرنسس ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
  6. پرنسس ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
  7. ک.گ.ب ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *