از سفر

isfahan3 سه روز آخر هفته‌ی پیش را اصفهان بودیم و الان شیرازیم و اگر برنامه‌ی دیگری پیش نیاید تا آخر هفته می‌مانیم. فعلا حدس بزنید این عکس کجاست تا هفته‌ی بعد.

(پاسخ را ببینید)

isfahan1

۱۰ Comments

  1. Mehran ۱۸ مهر ۱۳۸۷
  2. بابک توکلی ۱۸ مهر ۱۳۸۷
  3. کمال ۱۷ مهر ۱۳۸۷
  4. princess ۱۶ مهر ۱۳۸۷
  5. شهرام ۱۵ مهر ۱۳۸۷
  6. شهرام ۱۵ مهر ۱۳۸۷
  7. دینا ۱۵ مهر ۱۳۸۷
  8. سورملینا ۱۵ مهر ۱۳۸۷
  9. احسان شمس ۱۵ مهر ۱۳۸۷
  10. Maryam ۱۴ مهر ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *