اوستا: یک نسخه دست نویس

فعلا این عکس را داشته باشید تا بعد. (روی عکس کلیک کنید)

عکس نسخه خطی اوستا

۷ Comments

  1. یاسر52 ۰۵ شهریور ۱۳۹۰
  2. . ۲۷ تیر ۱۳۸۹
  3. ایران ۲۸ اسفند ۱۳۸۷
  4. زینب ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
  5. دینا ۲۷ اسفند ۱۳۸۷
  6. M4ndM ۲۶ اسفند ۱۳۸۷
  7. ابراهيم ۲۶ اسفند ۱۳۸۷

پاسخ دادن به سولماز لغو پاسخ