دس فرمون

یک ۲۰۶ آمده بود تقاطع سورنا و عباس آباد توی پیاده رو پارک کرده بود. اتفاقی است که زیاد می افتد. به خاطر شلوغی و کمبود پارکینگ و گل و گشادی پیاده رو. این دفعه اما از شانس راننده، پلیس با جرثقیل آمد ماشینش را ببرد پارکینگ.

هم ۲۰۶ و هم جرثقیل برای اینکه برسند به جای پارک، از سر سورنا (سمت راست تصویر) دنده عقب آمده بودند توی پیاده رو و آنجا که باغچه تمام میشود یک چرخ ۹۰ درجه زده بودند. خیلی کنجکاو بودیم ببینیم راننده جرثقیل در مسیر برگشت چطور میخواهد ۲۰۶ را از این پیچ ۹۰ درجه رد کند.

پارک در پیاده رو

فیلمش را ببینید:

۶ Comments

  1. مهدی ۴ دی ۱۳۸۹
  2. سجاد ۴ آذر ۱۳۸۹
  3. سورملينا ۲۴ آبان ۱۳۸۹
  4. سورملينا ۲۴ آبان ۱۳۸۹
  5. سجاد ۲۰ آبان ۱۳۸۹
  6. ابراهیم ۱۹ آبان ۱۳۸۹

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *