برگ وابستگی جاوید

«برگ وابستگی جاوید» که روی این کارت نوشته شده، معنی می‌دهد «کارت عضویت دائم»! سال پنجاه و دو بوده است و اوج نهضت «سره نویسی»!

برگ وابستگی جاوید

۱۰ Comments

  1. ناشناس ۹ خرداد ۱۳۸۸
  2. ناشناس ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
  3. ایران ۲۶ فروردین ۱۳۸۸
    • علی گنجه ای ۲۶ فروردین ۱۳۸۸
  4. ایران ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
  5. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *