برگ وابستگی جاوید

«برگ وابستگی جاوید» که روی این کارت نوشته شده، معنی می‌دهد «کارت عضویت دائم»! سال پنجاه و دو بوده است و اوج نهضت «سره نویسی»!

برگ وابستگی جاوید

۱۰ Comments

 1. ناشناس ۰۹ خرداد ۱۳۸۸
 2. ناشناس ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
 3. ایران ۲۶ فروردین ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۲۶ فروردین ۱۳۸۸
 4. ایران ۲۵ فروردین ۱۳۸۸
 5. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 6. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 7. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply