برگ وابستگی جاوید

«برگ وابستگی جاوید» که روی این کارت نوشته شده، معنی می‌دهد «کارت عضویت دائم»! سال پنجاه و دو بوده است و اوج نهضت «سره نویسی»!

برگ وابستگی جاوید

۱۰ Comments

 1. ناشناس 30 می 2009
 2. ناشناس 14 می 2009
  • علی گنجه ای 14 می 2009
 3. ایران 15 آوریل 2009
  • علی گنجه ای 15 آوریل 2009
 4. ایران 14 آوریل 2009
 5. شهنام 06 آگوست 2008
 6. فاطمه 06 آگوست 2008
 7. مهران 06 آگوست 2008

Leave a Reply