این صفحه گزارش یک شاهنامه‌خوانی گروهی است که دی ماه ۱۳۹۵ آغاز شده و هنوز ادامه دارد.

ما از داستان رستم و سهراب به بعد، صدای همه جلسات را به همراه تصویر ابیاتی که می‌خوانیم بصورت ویدیوی زنده در یوتیوب منتشر کردیم. تا به حال (آبان ۹۷) نزدیک به ۲۵۰ ویدئو منتشر شده است و تخمین می‌زنم تا پایان شاهنامه به حدود ۳۰۰ برسد.

در این صفحه و زیرشاخه‌هایش خلاصه‌ای از داستان‌ها، لینک به ویدئوها و نکات مهمی که بحث می‌شوند را می‌گنجانم تا ویدئوها برای دیگر علاقمندان به شاهنامه قابل دسترس‌تر باشند.

کل ویدئوها را می‌توانید در کانال من در یوتیوب ببینید: https://www.youtube.com/aliganjei