این صفحه گزارش یک شاهنامه‌خوانی گروهی است که دی ماه ۱۳۹۵ آغاز شد و دی ماه ۱۳۹۷ به پایان رسید.

ما از داستان رستم و سهراب به بعد، صدای همه جلسات را به همراه تصویر ابیاتی که می‌خوانیم بصورت ویدیوی زنده در یوتیوب منتشر کردیم. در مجموع نزدیک به ۳۰۰ ویدئو منتشر شد.

در این صفحه و زیرشاخه‌هایش خلاصه‌ای از داستان‌ها، لینک به ویدئوها و نکات مهمی که بحث می‌شوند را می‌گنجانم تا ویدئوها برای دیگر علاقمندان به شاهنامه قابل دسترس‌تر باشند.

کل ویدئوها را می‌توانید در کانال من در یوتیوب ببینید: https://www.youtube.com/aliganjei