جواد دریایی!

غروب دریا صحنه‌ی هوس‌انگیزی برای عکس یادگاری گرفتن است. فقط مواظب باشید ژست‌تان زیادی جواد نشود!

noroz-87 116

۳ Comments

  1. سورملینا 18 ژوئن 2008
  2. سورملینا 18 ژوئن 2008
  3. سورملینا 18 ژوئن 2008

Leave a Reply