جواد دریایی!

غروب دریا صحنه‌ی هوس‌انگیزی برای عکس یادگاری گرفتن است. فقط مواظب باشید ژست‌تان زیادی جواد نشود!

noroz-87 116

۳ Comments

  1. سورملینا ۲۹ خرداد ۱۳۸۷
  2. سورملینا ۲۹ خرداد ۱۳۸۷
  3. سورملینا ۲۹ خرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply