برچسب: بافت تاریخی

بافت تاریخی بوشهر

نگاهی سرسری به بافت تاریخی بوشهر انداختیم.

noroz-87 057

مثل همه‌ی بافت‌های تاریخی که دیده‌ایم در حال متلاشی شدن بود. (شنیده‌ام اوضاع بافت تاریخی یزد بهتر است. باید برویم و ببینیم)

بافت تاریخی بوشهر

کوچه‌های بافت تاریخی خیلی تنگ بود و مشکل می‌شد از خانه‌های دو-سه طبقه‌اش عکس گرفت.

noroz-87 060

اصولا انتظار داشتم چیزی ببینم در مایه فضاهای فیلم «تنگسیر» که ندیدم. نمی‌دانم این فضاها از بین رفته‌اند یا جای دیگری از بوشهراند که به چشم ما نخورد.

noroz-87 058

به هرحال بوشهر را خیلی سرسری زیارت کردیم.