برچسب: خارج

Service-level agreement

آسانسورمون یه ده روزیه خرابه. ما هم طبقه اولیم. سر قضیه Rack عزا گرفته بودم که چه جوری از پله بیاریمش بالا.  از مدیر ساختمون پرسیدیم کی درست میشه؟ گفت نمی‌دونم ولی اگه برای رک می‌پرسی چون تعمیر آسانسور بیشتر از ۴۸ ساعت طول کشیده وظیفه‌شونه کارگر بفرستن براتون بیارنش بالا. خودش هماهنگ کرد همون جمعه بعد از ظهر چهارتا کارگر فرستادن.

کارگرا که اومدن نماینده شرکت آسانسور دبه کرد که نه این رک خیلی بزرگه و اگه آسانسور سالم بود هم توش جا نمیشد و طبق قرارداد ما وظیفه‌ای نداریم واسه بالا بردنش. مدیر ساختمون یه کمی کله‌ش رو خاروند و رفت یه متر آورد رک رو اندازه کرد دیدیم ارتفاعش ۱۹۶ سانته ارتفاع در آسانسور دو متره. خلاصه کول کردن آوردن.

حالا این هفته یه UPS میاد که خیلی سنگینه. امیدواریم هنوز آسانسور درست نشده باشه حمالیش بیفته گردن خودشون!