برچسب: لبنان

عکس صفحه‌ی اول «المستقبل»

روزنامه‌ی «المستقبل» (=آینده) روزنامه‌ی طرفداران حریری است در لبنان. طرفدار حریری بودن هم یعنی اینکه با ایران و سوریه و حزب‌الله در حال جنگ هستید. این همان روزنامه‌ای است که در خبرها آمده بود بخشی از دفترش در درگیری‌های دیروز بیروت آتش گرفت و در حال حاضر هم تعطیل شده است.

عکس صفحه‌ی اول روز پنج‌شنبه‌ی این روزنامه (+) را ببینید و خودتان تفسیر کنید:

lebanon