برچسب: محسن پرویز

برادر محسن پرویز و آثار صادق هدایت

در حال حاضر که داریم تنمان را برای دور دوم ریاست جمهوری الفنون صابون می‌زنیم و سعی می‌کنیم به مغول‌تازی کیهانی‌ها در عرصه فرهنگ عادت کنیم، شنیدن خبر حذف کتاب‌های صادق هدایت از نمایشگاه کتاب، چندان هم ناگوار یا غیرمنتظره به حساب نمی‌آید.

اما بد نیست ببینیم کسانی که کتاب‌های صادق هدایت را از نمایشگاه جمع‌آوری چه جور آدم‌هایی هستند و چگونه فکر می‌کنند.

رئیس نمایشگاه کتاب تهران و معاون فرهنگی وزیر ارشاد، کسی است به اسم دکتر محسن پرویز. متولد 42 است و دکترای پزشکی دارد از دانشگاه بهشتی و سابقه‌ی ادبی‌اش هم تا جایی که در رزومه‌اش آمده، چیزی است در حد 6-7 مقاله و یک داستان کوتاه به نام «عبدالله» و یک شعر با عنوان «گنجشک و غربیل و ستاره»

mohsen-parviz

جناب پرویز از همپالکی‌های محمد رضا سرشار است و خزانه‌داری انجمن کذایی قلم را به عهده دارد و در جلسات نقد ادبی حوزه هنری حضور مستمری داشته و گاهی اداره کننده‌ی جلسه هم بوده.

اگر داستان «علویه خانم» صادق هدایت را خوانده‌اید (دانلود)، بروید و جریان نقد این داستان را در یکی از همان جلسه‌ها بخوانید (+) و خصوصا از نظرات برادر پرویز استفاده کنید و سطح درک ایشان را از داستانی مثل علویه خانم ببینید و لذت ببرید!