برچسب: مشتری ناراضی

ایرانسل روی اعصاب ما است…

همه چیز ایرانسل را می‌توانم تحمل کنم بجز پیامک‌های بی‌محلش را!

من اگر هواپیمای دونفره و بنز و BMW نخواهم باید چه کسی را ببینم؟

به علاوه به نظرم یک اپراتور تلفن همراه باید خیلی گدا گشنه باشد که به خاطر یک صورت حساب شش هزار تومانی بیست بار به مشترکش پیامک بفرستد که آقای عزیز برو یک ساعت توی بانک ملت و علاف آن سیستم همیشه قطع «جام» بشو!