برچسب: Angry Birds

معاهده صلح بین خوکها و پرندگان خشمگین!

اگر اهل بازی Angry Birds هستید حتما این ویدئو را ببینید:

 

 

داستان این است که قرار شده سازمان ملل بین پرنده ها و خوکها وساطت کند و از یک طرف امنیت ساختمانهای خوکها را تضمین کند و از طرف دیگر بیشتر تخم های پرنده ها را به آنها برگرداند و پرنده ها هم دست از عملیات انتحاری بردارند. همه چیز انگار خوب پیش میرود و بعد از کمی تنش طرفین به معاهده صلح راضی میشوند و عکسی هم به یادگار میاندازند اما آخر سر ….

ویدئو مربوط است به یک برنامه طنز اسرائیلی به نام Eretz Nehederet

کمی توضیحات بیشتر در صفحه این بازی در ویکیپدیا: Angry Birds