کلاغ پَر کنده

دوره‌ی آموزشی که تمام شد این شکلی بودم:

with-beard

به نظرم ریش‌هایم هیچ اشکالی نداشت، کاملا به قیافه‌ام می‌آمد و حتی اگر اخم می‌کردم هم کسی را نمی‌ترساند.

with-beard

اما همسر گرامی اعتقاد داشت که ریش‌هایم زشت و زبر و مردم‌ترسان‌اند و حتما باید از ته تراشیده شوند.

shaved

یکی دو روز است جلوی آینه، احساس کلاغ پرکنده‌ای را دارم که می‌رود لب چشمه آب بخورد. 🙁

۲۹ Comments

 1. فاطمه ۷ دی ۱۳۸۷
 2. mahmoud ۴ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۵ دی ۱۳۸۷
   • زینب ۵ دی ۱۳۸۷
 3. ایران ۴ دی ۱۳۸۷
 4. مهران ۴ دی ۱۳۸۷
  • زینب ۴ دی ۱۳۸۷
   • علی گنجه ای ۴ دی ۱۳۸۷
    • داود ۵ دی ۱۳۸۷
  • Mehran ۵ دی ۱۳۸۷
   • زینب ۵ دی ۱۳۸۷
 5. زینب ۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۳ دی ۱۳۸۷
 6. داود ۳ دی ۱۳۸۷
 7. زینب ۳ دی ۱۳۸۷
 8. احسان ۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۳ دی ۱۳۸۷
   • مهران ۴ دی ۱۳۸۷
 9. فينگيل بانو ۳ دی ۱۳۸۷
 10. ابراهيم ۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۳ دی ۱۳۸۷
 11. سورملینا ۳ دی ۱۳۸۷
 12. iVahid ۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۳ دی ۱۳۸۷
   • ایران ۴ دی ۱۳۸۷
 13. سیناک ۳ دی ۱۳۸۷
 14. محمد صادق ۳ دی ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *