غیبت یکروز-سه روز

سربازی که غیبت می‌کند، باید هم یک روز به جای روزی که غایب بوده خدمت کند (اصطلاحا می‌گویند خلاء کشیدن) و هم دو روز دیگر به عنوان جریمه خدمت کند (اصطلاحا اضافه کشیدن). یعنی توی محاسبه‌ی زمان پایان خدمت، به ازای هر روز غیبت، پایان خدمت سرباز سه روز عقب می‌افتد.

اما فرمانده‌ی پادگان می‌تواند آن دو روز جریمه را ببخشد. روال بخشش هم اینجوری است که سرباز توی یک فرم چاپی، مشکلاتش را شرح می‌دهد و از فرمانده پادگان درخواست عفو می‌کند. به این فرم می‌گویند «برگه‌ی مشکلات» یا «عفو فرماندهی». بعد چند نفر مختلف باید این درخواست را تایید کنند تا برسد به دست فرمانده‌ی پادگان و او هم که تایید کرد، تمام یا بخشی از آن اضافه بخشیده می‌شود.

معمولا کسی آن قسمت از برگه‌ی مشکلات را که شرح مصائب سرباز و ضرورت زودتر ترخیص شدنش است را نمی‌خواند و بر اساس اینکه سرباز چقدر غیبت دارد تصمیم می‌گیرند. مثلا سربازی که کلا 5-6 روز بیشتر غیبت ندارد کل جریمه‌اش بخشیده می‌شود و کسی که 30-40 روز دارد نصفش بخشیده می‌شود. خیلی هم جای چانه زدن و پاچه‌خواری باز است و می‌توان با آویزان شدن به یکی از کسانی که باید نامه را پاراف کند، میزان عفو را بالا برد.

اما سربازها چون توجیه نیستند، معمولا خیلی روی شرح مشکلات وقت می‌گذارند و سعی می‌کنند متن پر سوز و گدازی بنویسند که اشک در چشم‌های خواننده‌ی احتمالی‌اش حلقه بزند و حتی اگر شده یک روز هم بیشتر از اضافه‌شان عفو شود.

دیروز یکی نامه‌ی عفوش را آورده بود و لابلای صحبت‌ها می‌گفت: «مهندس! نوشته‌م بابام معتاده! نه که فک کنی واقعا معتاده ها! ولی به خدا اگه خواهر داشتم، می‌نوشتم خواهرمم خرابه!»

۵۸۵ Comments

 1. Habib 25 مارس 2019
 2. Habib 25 مارس 2019
 3. محسن 21 مارس 2019
 4. ناصر 18 مارس 2019
  • علی گنجه‌ای 18 مارس 2019
 5. فرید 14 مارس 2019
  • علی گنجه‌ای 14 مارس 2019
 6. فردین 13 مارس 2019
  • علی گنجه‌ای 13 مارس 2019
 7. King 10 مارس 2019
  • علی گنجه‌ای 10 مارس 2019
 8. Mehran 03 مارس 2019
  • علی گنجه‌ای 03 مارس 2019
 9. جعفر 02 مارس 2019
  • علی گنجه‌ای 02 مارس 2019
 10. Mehran 02 مارس 2019
  • علی گنجه‌ای 02 مارس 2019
   • Mehran 02 مارس 2019
    • علی گنجه‌ای 02 مارس 2019
     • Mehran 03 مارس 2019
     • علی گنجه‌ای 03 مارس 2019
 11. نیما 27 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 27 فوریه 2019
 12. Mehran 27 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 27 فوریه 2019
   • Mehran 27 فوریه 2019
    • علی گنجه‌ای 27 فوریه 2019
     • Mehran 27 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 28 فوریه 2019
 13. سربازعزیز 23 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 23 فوریه 2019
 14. سربازعزیز 22 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 22 فوریه 2019
 15. سربازعزیز 22 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 22 فوریه 2019
 16. شاهین 22 فوریه 2019
 17. شاهین 22 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 22 فوریه 2019
 18. شاهین 21 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 21 فوریه 2019
 19. Mehran 21 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 21 فوریه 2019
   • Mehran 21 فوریه 2019
    • علی گنجه‌ای 21 فوریه 2019
 20. جعفر 16 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 16 فوریه 2019
   • جعفر 17 فوریه 2019
    • علی گنجه‌ای 18 فوریه 2019
     • جعفر 18 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 19 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 19 فوریه 2019
    • جعفر 23 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 24 فوریه 2019
     • جعفر 24 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 24 فوریه 2019
     • جعفر 24 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 24 فوریه 2019
     • جعفر 25 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 25 فوریه 2019
     • جعفر 25 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 25 فوریه 2019
     • جعفر 25 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 25 فوریه 2019
 21. جعفر 15 فوریه 2019
 22. محمد 14 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 15 فوریه 2019
 23. محمد 14 فوریه 2019
 24. جعفر 14 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 14 فوریه 2019
   • جعفر 14 فوریه 2019
    • علی گنجه‌ای 14 فوریه 2019
     • جعفر 14 فوریه 2019
     • جعفر 14 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 14 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 14 فوریه 2019
     • جعفر 14 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 15 فوریه 2019
 25. اسماعیل 13 فوریه 2019
 26. Sajad 13 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 13 فوریه 2019
 27. hosen 13 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 13 فوریه 2019
 28. حمید 11 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 11 فوریه 2019
 29. kamran 10 فوریه 2019
 30. ممد 09 فوریه 2019
 31. علی گنجه ای 08 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 08 فوریه 2019
 32. ایمان 07 فوریه 2019
 33. علی گنجه ای 07 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 07 فوریه 2019
 34. علی 06 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 06 فوریه 2019
 35. ایمان 05 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 06 فوریه 2019
   • ایمان 06 فوریه 2019
    • علی گنجه‌ای 06 فوریه 2019
     • ایمان 06 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 06 فوریه 2019
 36. Kamran 05 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 05 فوریه 2019
   • Kamran 05 فوریه 2019
    • علی گنجه‌ای 05 فوریه 2019
     • Kamran 05 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 05 فوریه 2019
    • Kamran 05 فوریه 2019
 37. علیرضا 04 فوریه 2019
  • علی گنجه‌ای 04 فوریه 2019
 38. ایمان 31 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 01 فوریه 2019
   • ایمان 01 فوریه 2019
    • علی گنجه‌ای 01 فوریه 2019
     • ایمان 02 فوریه 2019
 39. محمد 31 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 31 ژانویه 2019
   • محمد 01 فوریه 2019
 40. مظهر 30 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 30 ژانویه 2019
 41. reza 28 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 28 ژانویه 2019
   • ... 29 ژانویه 2019
    • علی گنجه‌ای 29 ژانویه 2019
 42. Nima 28 ژانویه 2019
 43. Nima 28 ژانویه 2019
 44. Nima 28 ژانویه 2019
 45. Nima 28 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 28 ژانویه 2019
   • Nima 28 ژانویه 2019
   • Nima 28 ژانویه 2019
   • Nima 28 ژانویه 2019
    • علی گنجه‌ای 28 ژانویه 2019
     • Nima 28 ژانویه 2019
     • علی گنجه‌ای 28 ژانویه 2019
     • Nima 28 ژانویه 2019
     • علی گنجه‌ای 29 ژانویه 2019
     • Nima 31 ژانویه 2019
     • علی گنجه‌ای 31 ژانویه 2019
 46. پژمان 26 ژانویه 2019
 47. hossein 24 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 24 ژانویه 2019
   • hossein 24 ژانویه 2019
    • علی گنجه‌ای 25 ژانویه 2019
     • hossein 12 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 13 فوریه 2019
     • hossein 20 فوریه 2019
     • علی گنجه‌ای 21 فوریه 2019
 48. ایمان 21 ژانویه 2019
 49. ایمان 21 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 22 ژانویه 2019
   • ایمان 23 ژانویه 2019
    • علی گنجه‌ای 23 ژانویه 2019
     • ایمان 23 ژانویه 2019
 50. فرشاد 21 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 21 ژانویه 2019
   • فرشاد 25 ژانویه 2019
 51. مرادی 20 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 21 ژانویه 2019
 52. محمد 19 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 21 ژانویه 2019
 53. علی تنها 19 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 21 ژانویه 2019
 54. حسین 14 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 14 ژانویه 2019
   • حسین 14 ژانویه 2019
 55. حسین 13 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 14 ژانویه 2019
 56. فروزان 11 ژانویه 2019
 57. فروزان 09 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 10 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 10 ژانویه 2019
 58. سرباز خوشحال 07 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 07 ژانویه 2019
 59. sajad 03 ژانویه 2019
  • Sajad 04 ژانویه 2019
  • Sajad 04 ژانویه 2019
 60. Amir 03 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 03 ژانویه 2019
 61. پژمان 01 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 01 ژانویه 2019
 62. هیچکس... 01 ژانویه 2019
  • علی گنجه‌ای 01 ژانویه 2019
 63. علی 31 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 31 دسامبر 2018
 64. Rasoul 31 دسامبر 2018
  • Rasoul 31 دسامبر 2018
   • علی گنجه‌ای 31 دسامبر 2018
 65. Ehsan 30 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 30 دسامبر 2018
   • Ehsan 31 دسامبر 2018
    • علی گنجه‌ای 31 دسامبر 2018
 66. Hedi 30 دسامبر 2018
  • Hedi 30 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 30 دسامبر 2018
 67. حسین 25 دسامبر 2018
 68. سعید 22 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 22 دسامبر 2018
 69. رضا 22 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 22 دسامبر 2018
 70. داود 20 دسامبر 2018
 71. سامان 16 دسامبر 2018
 72. میلاد 15 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 16 دسامبر 2018
 73. Amirr 15 دسامبر 2018
 74. نوید 14 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 14 دسامبر 2018
   • نوید 15 دسامبر 2018
   • مهراب رضوی 12 مارس 2019
    • علی گنجه‌ای 13 مارس 2019
 75. معین 14 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 14 دسامبر 2018
 76. میلاد 14 دسامبر 2018
 77. میلاد 14 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 14 دسامبر 2018
 78. اشکان 12 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 13 دسامبر 2018
 79. میلاد 12 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 12 دسامبر 2018
 80. محمد 11 دسامبر 2018
 81. میلاد 10 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 11 دسامبر 2018
 82. میلاد 10 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 10 دسامبر 2018
 83. Joker 10 دسامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 10 دسامبر 2018
 84. محمد 28 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 28 نوامبر 2018
 85. مرتضی 26 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 27 نوامبر 2018
 86. Dehghan 26 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 26 نوامبر 2018
 87. A89 17 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 19 نوامبر 2018
 88. مهران 13 نوامبر 2018
 89. محمد 12 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 12 نوامبر 2018
   • محمد 12 نوامبر 2018
    • علی گنجه‌ای 12 نوامبر 2018
 90. میلاد 11 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 11 نوامبر 2018
 91. علی 11 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 11 نوامبر 2018
 92. ریبوار 10 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 10 نوامبر 2018
 93. زانکو 10 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 10 نوامبر 2018
 94. زانکو 10 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 10 نوامبر 2018
 95. زانکو 09 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 09 نوامبر 2018
 96. حسین 09 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 09 نوامبر 2018
 97. هادی 07 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 08 نوامبر 2018
 98. نیما 07 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 08 نوامبر 2018
 99. حسین 07 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 07 نوامبر 2018
 100. علی 06 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 07 نوامبر 2018
 101. Vahed 06 نوامبر 2018
  • Vahed 07 نوامبر 2018
   • علی گنجه‌ای 07 نوامبر 2018
 102. Reza73 06 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 06 نوامبر 2018
   • Reza73 06 نوامبر 2018
    • علی گنجه‌ای 06 نوامبر 2018
 103. Mehdi 06 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 06 نوامبر 2018
 104. بهزاد 05 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 05 نوامبر 2018
 105. Ali 04 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 05 نوامبر 2018
 106. محمد 04 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 05 نوامبر 2018
 107. اهورا 04 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 04 نوامبر 2018
 108. بهنام 03 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 03 نوامبر 2018
 109. بهنام 03 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 03 نوامبر 2018
 110. saeed sp 03 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 03 نوامبر 2018
 111. حمید 03 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 03 نوامبر 2018
 112. امیر علی 01 نوامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 01 نوامبر 2018
 113. Venom 29 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 29 اکتبر 2018
 114. امیر 24 اکتبر 2018
 115. مجید 22 اکتبر 2018
 116. danial 20 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 21 اکتبر 2018
   • danial 21 اکتبر 2018
    • علی گنجه‌ای 21 اکتبر 2018
  • سلیمانی 21 اکتبر 2018
 117. danial 20 اکتبر 2018
 118. danial 20 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 20 اکتبر 2018
 119. danial 20 اکتبر 2018
 120. danial 20 اکتبر 2018
 121. daniial 20 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 20 اکتبر 2018
 122. Farshid 20 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 20 اکتبر 2018
   • Farshid 24 اکتبر 2018
    • علی گنجه‌ای 24 اکتبر 2018
  • Farshid 24 اکتبر 2018
   • علی گنجه‌ای 24 اکتبر 2018
 123. نوید 19 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 19 اکتبر 2018
 124. مجتبی 19 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 19 اکتبر 2018
 125. Arman 18 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 18 اکتبر 2018
 126. King 16 اکتبر 2018
 127. King 16 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 17 اکتبر 2018
 128. فرشید 16 اکتبر 2018
 129. احسان 15 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 16 اکتبر 2018
   • احسان 16 اکتبر 2018
    • علی گنجه‌ای 17 اکتبر 2018
 130. ابولفضل عسکری 15 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 16 اکتبر 2018
 131. ابولفضل عسکری 15 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 15 اکتبر 2018
 132. ابولفضل عسکری 15 اکتبر 2018
 133. Masoud 13 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 14 اکتبر 2018
 134. مهدی 10 اکتبر 2018
 135. طاهره 09 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 10 اکتبر 2018
 136. ahmad 09 اکتبر 2018
 137. بهنام دولت پور 09 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 09 اکتبر 2018
 138. ارش نجم 08 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 08 اکتبر 2018
 139. جوادی 07 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 07 اکتبر 2018
 140. Saiad 06 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 06 اکتبر 2018
   • Sajad 06 اکتبر 2018
   • Sajad 06 اکتبر 2018
 141. علی رضا 05 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 05 اکتبر 2018
 142. حسی 02 اکتبر 2018
  • علی گنجه‌ای 02 اکتبر 2018
 143. Hoseyn 30 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 01 اکتبر 2018
 144. محمد علیپور 28 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 28 سپتامبر 2018
   • A 28 سپتامبر 2018
   • محمد علیپور 28 سپتامبر 2018
    • علی گنجه‌ای 28 سپتامبر 2018
 145. A 28 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 28 سپتامبر 2018
   • A 28 سپتامبر 2018
    • علی گنجه‌ای 28 سپتامبر 2018
 146. Ali 27 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 27 سپتامبر 2018
   • Ali 27 سپتامبر 2018
 147. محمود 27 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 27 سپتامبر 2018
 148. Mohsan 26 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 26 سپتامبر 2018
 149. Mohsan 26 سپتامبر 2018
 150. Ali021 25 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 26 سپتامبر 2018
 151. محمود 25 سپتامبر 2018
 152. کوروش 22 سپتامبر 2018
 153. حسین 22 سپتامبر 2018
 154. مسعود 19 سپتامبر 2018
 155. محسن 18 سپتامبر 2018
 156. امیرحسین 107 روز 16 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 16 سپتامبر 2018
 157. علی 15 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 17 سپتامبر 2018
 158. Ali 11 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 12 سپتامبر 2018
 159. علی حیدری 10 سپتامبر 2018
 160. سپهر 08 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 08 سپتامبر 2018
  • حبیب 14 نوامبر 2018
   • علی گنجه‌ای 14 نوامبر 2018
    • حبیب 14 نوامبر 2018
     • علی گنجه‌ای 14 نوامبر 2018
 161. فرشاد 08 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 08 سپتامبر 2018
 162. Basir 07 سپتامبر 2018
  • سرباز 09 سپتامبر 2018
 163. محسن 06 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 07 سپتامبر 2018
   • محسن 07 سپتامبر 2018
    • علی گنجه‌ای 08 سپتامبر 2018
    • سعید 10 سپتامبر 2018
 164. سعید 04 سپتامبر 2018
  • سعید 04 سپتامبر 2018
   • علی گنجه‌ای 04 سپتامبر 2018
 165. سامان 03 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 03 سپتامبر 2018
 166. مصطفی 02 سپتامبر 2018
  • علی گنجه‌ای 03 سپتامبر 2018
 167. سپهر 30 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 31 آگوست 2018
 168. siavash 30 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 30 آگوست 2018
   • siavash 31 آگوست 2018
 169. مهدی 29 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 30 آگوست 2018
 170. عسگر 27 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 28 آگوست 2018
 171. Ali 21 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 22 آگوست 2018
 172. .. 21 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 22 آگوست 2018
 173. فرشاد 20 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 21 آگوست 2018
 174. سامان 20 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 20 آگوست 2018
 175. امیرحسین (107 روز ) 15 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 15 آگوست 2018
   • امیرحسین ( 107روز) 17 آگوست 2018
 176. نیما 14 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 14 آگوست 2018
 177. نیما 14 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 14 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 14 آگوست 2018
 178. Mohammad Ali 10 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 10 آگوست 2018
 179. جواد 09 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 10 آگوست 2018
 180. مولود 06 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 06 آگوست 2018
 181. Babak 05 آگوست 2018
 182. Mohsan 02 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 02 آگوست 2018
 183. Mohsan 02 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 02 آگوست 2018
 184. Mohsan 02 آگوست 2018
 185. Babak 02 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 02 آگوست 2018
 186. مهدی 01 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 02 آگوست 2018
 187. میثم 01 آگوست 2018
  • علی گنجه‌ای 01 آگوست 2018
 188. امیرحسین 31 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 31 جولای 2018
 189. میثم 30 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 30 جولای 2018
 190. mehrdad 30 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 30 جولای 2018
 191. میثم 28 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 30 جولای 2018
 192. علی 27 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 27 جولای 2018
 193. میلاد 27 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 27 جولای 2018
 194. سرباز 25 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 25 جولای 2018
 195. سرباز 25 جولای 2018
 196. فرامرز 23 جولای 2018
 197. امیرحسین 22 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 23 جولای 2018
   • امیرحسین 05 آگوست 2018
    • علی گنجه‌ای 06 آگوست 2018
     • امیرحسین ۱۰۷ روز 07 آگوست 2018
     • علی گنجه‌ای 07 آگوست 2018
 198. سرباز 21 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 21 جولای 2018
 199. بصیر 19 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 19 جولای 2018
 200. م.ت 18 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 19 جولای 2018
   • مجتبی 19 جولای 2018
    • علی گنجه‌ای 19 جولای 2018
     • مجتبی 19 جولای 2018
     • علی گنجه‌ای 20 جولای 2018
 201. معین 17 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 17 جولای 2018
   • Akbar 22 جولای 2018
    • علی گنجه‌ای 23 جولای 2018
 202. امیرعلی شریعت 17 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 17 جولای 2018
 203. محمد 16 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 16 جولای 2018
 204. سرباز 14 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 15 جولای 2018
 205. احسان 12 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 13 جولای 2018
 206. رضا 11 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 11 جولای 2018
 207. رضا 11 جولای 2018
 208. مهدی 10 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 10 جولای 2018
 209. رضا 10 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 10 جولای 2018
 210. جواد 05 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 06 جولای 2018
 211. محسن 05 جولای 2018
 212. سرباز بدبخت 04 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 04 جولای 2018
 213. محسن 02 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 03 جولای 2018
 214. امید 01 جولای 2018
  • علی گنجه‌ای 01 جولای 2018
   • امید 02 جولای 2018
    • علی گنجه‌ای 02 جولای 2018
   • محسن 05 جولای 2018
    • علی گنجه‌ای 05 جولای 2018
 215. کیومرث 27 ژوئن 2018
  • کیومرث 27 ژوئن 2018
 216. Ali 25 ژوئن 2018
  • کریم 29 ژوئن 2018
 217. امین 17 ژوئن 2018
 218. محمد 08 ژوئن 2018
 219. محسن 05 ژوئن 2018
 220. پیام 17 می 2018
 221. علس 14 می 2018
  • علی گنجه‌ای 14 می 2018
   • abas 24 می 2018
 222. ali_s 04 می 2018
 223. ناصر 04 می 2018
  • علی گنجه‌ای 04 می 2018
 224. رامین 25 آوریل 2018
 225. رسول 23 آوریل 2018
  • هیمن 24 آوریل 2018
  • علی گنجه ای 24 آوریل 2018
 226. رسول 23 آوریل 2018
 227. امیر 22 آوریل 2018
  • علی گنجه ای 22 آوریل 2018
 228. ایوان 19 آوریل 2018
  • علی گنجه ای 19 آوریل 2018
   • ایوان 19 آوریل 2018
    • علی گنجه ای 19 آوریل 2018
 229. علی شاکری 17 آوریل 2018
 230. محمد 11 آوریل 2018
  • علی گنجه ای 11 آوریل 2018
 231. محمد 08 آوریل 2018
  • علی گنجه ای 09 آوریل 2018
   • محمد 09 آوریل 2018
    • علی گنجه ای 10 آوریل 2018
   • محمد 15 آوریل 2018
    • علی گنجه ای 16 آوریل 2018
 232. رضا 06 آوریل 2018
  • علی گنجه ای 06 آوریل 2018
 233. کاویان 03 آوریل 2018
  • علی گنجه ای 04 آوریل 2018
 234. علی 14 مارس 2018
 235. احمدمحمدی 21 فوریه 2018
 236. meysam 09 فوریه 2018
  • علی گنجه ای 09 فوریه 2018
 237. میلاد 08 فوریه 2018
 238. مهرداد 06 فوریه 2018
  • علی گنجه ای 07 فوریه 2018
 239. بهمن 17 ژانویه 2018
 240. ali 15 ژانویه 2018
 241. امیرعلی 23 دسامبر 2017
 242. سمانه 21 دسامبر 2017
  • علی گنجه ای 22 دسامبر 2017
 243. اصغرفلاح 12 نوامبر 2017
  • علی گنجه ای 12 نوامبر 2017
 244. Moh3en 30 اکتبر 2017
  • علی گنجه ای 31 اکتبر 2017
 245. hossein 23 سپتامبر 2017
  • علی گنجه ای 23 سپتامبر 2017
 246. علی 21 سپتامبر 2017
 247. فراری قدیمی 10 فوریه 2017
 248. ho3ein 12 آوریل 2016
 249. بهنام کردستی 13 آوریل 2015
 250. اشکان 19 مارس 2009
 251. سورملینا 03 مارس 2009
  • ایران 05 مارس 2009
  • امیر 27 ژانویه 2017
   • فرشاد 07 جولای 2017
 252. سورملینا 03 مارس 2009
 253. سورملینا 03 مارس 2009
  • موسوی 01 سپتامبر 2018
   • علی گنجه‌ای 03 سپتامبر 2018
 254. دینا 02 مارس 2009
 255. محبوبه 02 مارس 2009
 256. داود 02 مارس 2009
 257. مصطفی 01 مارس 2009
  • علی گنجه ای 01 مارس 2009