غیبت یکروز-سه روز

سربازی که غیبت می‌کند، باید هم یک روز به جای روزی که غایب بوده خدمت کند (اصطلاحا می‌گویند خلاء کشیدن) و هم دو روز دیگر به عنوان جریمه خدمت کند (اصطلاحا اضافه کشیدن). یعنی توی محاسبه‌ی زمان پایان خدمت، به ازای هر روز غیبت، پایان خدمت سرباز سه روز عقب می‌افتد.

اما فرمانده‌ی پادگان می‌تواند آن دو روز جریمه را ببخشد. روال بخشش هم اینجوری است که سرباز توی یک فرم چاپی، مشکلاتش را شرح می‌دهد و از فرمانده پادگان درخواست عفو می‌کند. به این فرم می‌گویند «برگه‌ی مشکلات» یا «عفو فرماندهی». بعد چند نفر مختلف باید این درخواست را تایید کنند تا برسد به دست فرمانده‌ی پادگان و او هم که تایید کرد، تمام یا بخشی از آن اضافه بخشیده می‌شود.

معمولا کسی آن قسمت از برگه‌ی مشکلات را که شرح مصائب سرباز و ضرورت زودتر ترخیص شدنش است را نمی‌خواند و بر اساس اینکه سرباز چقدر غیبت دارد تصمیم می‌گیرند. مثلا سربازی که کلا 5-6 روز بیشتر غیبت ندارد کل جریمه‌اش بخشیده می‌شود و کسی که 30-40 روز دارد نصفش بخشیده می‌شود. خیلی هم جای چانه زدن و پاچه‌خواری باز است و می‌توان با آویزان شدن به یکی از کسانی که باید نامه را پاراف کند، میزان عفو را بالا برد.

اما سربازها چون توجیه نیستند، معمولا خیلی روی شرح مشکلات وقت می‌گذارند و سعی می‌کنند متن پر سوز و گدازی بنویسند که اشک در چشم‌های خواننده‌ی احتمالی‌اش حلقه بزند و حتی اگر شده یک روز هم بیشتر از اضافه‌شان عفو شود.

دیروز یکی نامه‌ی عفوش را آورده بود و لابلای صحبت‌ها می‌گفت: «مهندس! نوشته‌م بابام معتاده! نه که فک کنی واقعا معتاده ها! ولی به خدا اگه خواهر داشتم، می‌نوشتم خواهرمم خرابه!»

۴۲۴ Comments

 1. محمد ۲۹ دی ۱۳۹۷
 2. علی تنها ۲۹ دی ۱۳۹۷
 3. حسین ۲۴ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۴ دی ۱۳۹۷
   • حسین ۲۴ دی ۱۳۹۷
 4. حسین ۲۳ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۴ دی ۱۳۹۷
 5. فروزان ۲۱ دی ۱۳۹۷
 6. فروزان ۱۹ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۰ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۰ دی ۱۳۹۷
 7. سرباز خوشحال ۱۷ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۷ دی ۱۳۹۷
 8. sajad ۱۳ دی ۱۳۹۷
  • Sajad ۱۴ دی ۱۳۹۷
  • Sajad ۱۴ دی ۱۳۹۷
 9. Amir ۱۳ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۳ دی ۱۳۹۷
 10. پژمان ۱۱ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۱ دی ۱۳۹۷
 11. هیچکس... ۱۱ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۱ دی ۱۳۹۷
 12. علی ۱۰ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۰ دی ۱۳۹۷
 13. Rasoul ۱۰ دی ۱۳۹۷
  • Rasoul ۱۰ دی ۱۳۹۷
   • علی گنجه‌ای ۱۰ دی ۱۳۹۷
 14. Ehsan ۰۹ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۹ دی ۱۳۹۷
   • Ehsan ۱۰ دی ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۱۰ دی ۱۳۹۷
 15. Hedi ۰۹ دی ۱۳۹۷
  • Hedi ۰۹ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۹ دی ۱۳۹۷
 16. حسین ۰۴ دی ۱۳۹۷
 17. سعید ۰۱ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۱ دی ۱۳۹۷
 18. رضا ۰۱ دی ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۱ دی ۱۳۹۷
 19. داود ۲۹ آذر ۱۳۹۷
 20. سامان ۲۵ آذر ۱۳۹۷
 21. میلاد ۲۴ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۵ آذر ۱۳۹۷
 22. Amirr ۲۴ آذر ۱۳۹۷
 23. نوید ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۳ آذر ۱۳۹۷
   • نوید ۲۴ آذر ۱۳۹۷
 24. معین ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۳ آذر ۱۳۹۷
 25. میلاد ۲۳ آذر ۱۳۹۷
 26. میلاد ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۳ آذر ۱۳۹۷
 27. اشکان ۲۱ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۲ آذر ۱۳۹۷
 28. میلاد ۲۱ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۱ آذر ۱۳۹۷
 29. محمد ۲۰ آذر ۱۳۹۷
 30. میلاد ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۰ آذر ۱۳۹۷
 31. میلاد ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ آذر ۱۳۹۷
 32. Joker ۱۹ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ آذر ۱۳۹۷
 33. محمد ۰۷ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۷ آذر ۱۳۹۷
 34. مرتضی ۰۵ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۶ آذر ۱۳۹۷
 35. Dehghan ۰۵ آذر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۵ آذر ۱۳۹۷
 36. A89 ۲۶ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۸ آبان ۱۳۹۷
 37. مهران ۲۲ آبان ۱۳۹۷
 38. محمد ۲۱ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۱ آبان ۱۳۹۷
   • محمد ۲۱ آبان ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۲۱ آبان ۱۳۹۷
 39. میلاد ۲۰ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۰ آبان ۱۳۹۷
 40. علی ۲۰ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۰ آبان ۱۳۹۷
 41. ریبوار ۱۹ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ آبان ۱۳۹۷
 42. زانکو ۱۹ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ آبان ۱۳۹۷
 43. زانکو ۱۹ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ آبان ۱۳۹۷
 44. زانکو ۱۸ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۸ آبان ۱۳۹۷
 45. حسین ۱۸ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۸ آبان ۱۳۹۷
 46. هادی ۱۶ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۷ آبان ۱۳۹۷
 47. نیما ۱۶ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۷ آبان ۱۳۹۷
 48. حسین ۱۶ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۶ آبان ۱۳۹۷
 49. علی ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۶ آبان ۱۳۹۷
 50. Vahed ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  • Vahed ۱۶ آبان ۱۳۹۷
   • علی گنجه‌ای ۱۶ آبان ۱۳۹۷
 51. Reza73 ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۵ آبان ۱۳۹۷
   • Reza73 ۱۵ آبان ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۱۵ آبان ۱۳۹۷
 52. Mehdi ۱۵ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۵ آبان ۱۳۹۷
 53. بهزاد ۱۴ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۴ آبان ۱۳۹۷
 54. Ali ۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۴ آبان ۱۳۹۷
 55. محمد ۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۴ آبان ۱۳۹۷
 56. اهورا ۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۳ آبان ۱۳۹۷
 57. بهنام ۱۲ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۲ آبان ۱۳۹۷
 58. بهنام ۱۲ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۲ آبان ۱۳۹۷
 59. saeed sp ۱۲ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۲ آبان ۱۳۹۷
 60. حمید ۱۲ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۲ آبان ۱۳۹۷
 61. امیر علی ۱۰ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۰ آبان ۱۳۹۷
 62. Venom ۰۷ آبان ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۷ آبان ۱۳۹۷
 63. امیر ۰۲ آبان ۱۳۹۷
 64. مجید ۳۰ مهر ۱۳۹۷
 65. danial ۲۸ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۹ مهر ۱۳۹۷
   • danial ۲۹ مهر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۲۹ مهر ۱۳۹۷
  • سلیمانی ۲۹ مهر ۱۳۹۷
 66. danial ۲۸ مهر ۱۳۹۷
 67. danial ۲۸ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۸ مهر ۱۳۹۷
 68. danial ۲۸ مهر ۱۳۹۷
 69. danial ۲۸ مهر ۱۳۹۷
 70. daniial ۲۸ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۸ مهر ۱۳۹۷
 71. Farshid ۲۸ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۸ مهر ۱۳۹۷
   • Farshid ۰۲ آبان ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۰۲ آبان ۱۳۹۷
  • Farshid ۰۲ آبان ۱۳۹۷
   • علی گنجه‌ای ۰۲ آبان ۱۳۹۷
 72. نوید ۲۷ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۷ مهر ۱۳۹۷
 73. مجتبی ۲۷ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۷ مهر ۱۳۹۷
 74. Arman ۲۶ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۶ مهر ۱۳۹۷
 75. King ۲۴ مهر ۱۳۹۷
 76. King ۲۴ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۵ مهر ۱۳۹۷
 77. فرشید ۲۴ مهر ۱۳۹۷
 78. احسان ۲۳ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۴ مهر ۱۳۹۷
   • احسان ۲۴ مهر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۲۵ مهر ۱۳۹۷
 79. ابولفضل عسکری ۲۳ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۴ مهر ۱۳۹۷
 80. ابولفضل عسکری ۲۳ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۳ مهر ۱۳۹۷
 81. ابولفضل عسکری ۲۳ مهر ۱۳۹۷
 82. Masoud ۲۱ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۲ مهر ۱۳۹۷
 83. مهدی ۱۸ مهر ۱۳۹۷
 84. طاهره ۱۷ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۸ مهر ۱۳۹۷
 85. ahmad ۱۷ مهر ۱۳۹۷
 86. بهنام دولت پور ۱۷ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۷ مهر ۱۳۹۷
 87. ارش نجم ۱۶ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۶ مهر ۱۳۹۷
 88. جوادی ۱۵ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۵ مهر ۱۳۹۷
 89. Saiad ۱۴ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۴ مهر ۱۳۹۷
   • Sajad ۱۴ مهر ۱۳۹۷
   • Sajad ۱۴ مهر ۱۳۹۷
 90. علی رضا ۱۳ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۳ مهر ۱۳۹۷
 91. حسی ۱۰ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۰ مهر ۱۳۹۷
 92. Hoseyn ۰۸ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۹ مهر ۱۳۹۷
 93. محمد علیپور ۰۶ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۶ مهر ۱۳۹۷
   • A ۰۶ مهر ۱۳۹۷
   • محمد علیپور ۰۶ مهر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۰۶ مهر ۱۳۹۷
 94. A ۰۶ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۶ مهر ۱۳۹۷
   • A ۰۶ مهر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۰۶ مهر ۱۳۹۷
 95. Ali ۰۵ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۵ مهر ۱۳۹۷
   • Ali ۰۵ مهر ۱۳۹۷
 96. محمود ۰۵ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۵ مهر ۱۳۹۷
 97. Mohsan ۰۴ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۴ مهر ۱۳۹۷
 98. Mohsan ۰۴ مهر ۱۳۹۷
 99. Ali021 ۰۳ مهر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۴ مهر ۱۳۹۷
 100. محمود ۰۳ مهر ۱۳۹۷
 101. کوروش ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
 102. حسین ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
 103. مسعود ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
 104. محسن ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
 105. امیرحسین 107 روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
 106. علی ۲۴ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
 107. Ali ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
 108. علی حیدری ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
 109. سپهر ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
  • حبیب ۲۳ آبان ۱۳۹۷
   • علی گنجه‌ای ۲۳ آبان ۱۳۹۷
    • حبیب ۲۳ آبان ۱۳۹۷
     • علی گنجه‌ای ۲۳ آبان ۱۳۹۷
 110. فرشاد ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
 111. Basir ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
  • سرباز ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
 112. محسن ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
   • محسن ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
    • سعید ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
 113. سعید ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
  • سعید ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
   • علی گنجه‌ای ۱۳ شهریور ۱۳۹۷
 114. سامان ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
 115. مصطفی ۱۱ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
 116. سپهر ۰۸ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۹ شهریور ۱۳۹۷
 117. siavash ۰۸ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۸ شهریور ۱۳۹۷
   • siavash ۰۹ شهریور ۱۳۹۷
 118. مهدی ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۸ شهریور ۱۳۹۷
 119. عسگر ۰۵ شهریور ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۶ شهریور ۱۳۹۷
 120. Ali ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
 121. .. ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
 122. فرشاد ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
 123. سامان ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 124. امیرحسین (107 روز ) ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
   • امیرحسین ( 107روز) ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
 125. نیما ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 126. نیما ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
 127. Mohammad Ali ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
 128. جواد ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
 129. مولود ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
 130. Babak ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
 131. Mohsan ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
 132. Mohsan ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
 133. Mohsan ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
 134. Babak ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
 135. مهدی ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
 136. میثم ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
 137. امیرحسین ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
 138. میثم ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
 139. mehrdad ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
 140. میثم ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
 141. علی ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
 142. میلاد ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
 143. سرباز ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
 144. سرباز ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
 145. فرامرز ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
 146. امیرحسین ۳۱ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
   • امیرحسین ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
     • امیرحسین ۱۰۷ روز ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
     • علی گنجه‌ای ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
 147. سرباز ۳۰ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۳۰ تیر ۱۳۹۷
 148. بصیر ۲۸ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۸ تیر ۱۳۹۷
 149. م.ت ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۸ تیر ۱۳۹۷
   • مجتبی ۲۸ تیر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۲۸ تیر ۱۳۹۷
     • مجتبی ۲۸ تیر ۱۳۹۷
     • علی گنجه‌ای ۲۹ تیر ۱۳۹۷
 150. معین ۲۶ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۶ تیر ۱۳۹۷
   • Akbar ۳۱ تیر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
 151. امیرعلی شریعت ۲۶ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۶ تیر ۱۳۹۷
 152. محمد ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۵ تیر ۱۳۹۷
 153. سرباز ۲۳ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۴ تیر ۱۳۹۷
 154. احسان ۲۱ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۲ تیر ۱۳۹۷
 155. رضا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 156. رضا ۲۰ تیر ۱۳۹۷
 157. مهدی ۱۹ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 158. رضا ۱۹ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۹ تیر ۱۳۹۷
 159. جواد ۱۴ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۵ تیر ۱۳۹۷
 160. محسن ۱۴ تیر ۱۳۹۷
 161. سرباز بدبخت ۱۳ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۳ تیر ۱۳۹۷
 162. محسن ۱۱ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۲ تیر ۱۳۹۷
 163. امید ۱۰ تیر ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۰ تیر ۱۳۹۷
   • امید ۱۱ تیر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۱۱ تیر ۱۳۹۷
   • محسن ۱۴ تیر ۱۳۹۷
    • علی گنجه‌ای ۱۴ تیر ۱۳۹۷
 164. کیومرث ۰۶ تیر ۱۳۹۷
  • کیومرث ۰۶ تیر ۱۳۹۷
 165. Ali ۰۴ تیر ۱۳۹۷
  • کریم ۰۸ تیر ۱۳۹۷
 166. امین ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
 167. محمد ۱۸ خرداد ۱۳۹۷
 168. محسن ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
 169. پیام ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
 170. علس ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
   • abas ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
 171. ali_s ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 172. ناصر ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • علی گنجه‌ای ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 173. رامین ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
 174. رسول ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • هیمن ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • علی گنجه ای ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 175. رسول ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
 176. امیر ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • علی گنجه ای ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
 177. ایوان ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
  • علی گنجه ای ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
   • ایوان ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
    • علی گنجه ای ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
 178. علی شاکری ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
 179. محمد ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
  • علی گنجه ای ۲۲ فروردین ۱۳۹۷
 180. محمد ۱۹ فروردین ۱۳۹۷
  • علی گنجه ای ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
   • محمد ۲۰ فروردین ۱۳۹۷
    • علی گنجه ای ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
   • محمد ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
    • علی گنجه ای ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
 181. رضا ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
  • علی گنجه ای ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
 182. کاویان ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
  • علی گنجه ای ۱۵ فروردین ۱۳۹۷
 183. علی ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
 184. احمدمحمدی ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
 185. meysam ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
  • علی گنجه ای ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
 186. میلاد ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
 187. مهرداد ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
  • علی گنجه ای ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
 188. بهمن ۲۷ دی ۱۳۹۶
 189. ali ۲۵ دی ۱۳۹۶
 190. امیرعلی ۰۲ دی ۱۳۹۶
 191. سمانه ۳۰ آذر ۱۳۹۶
  • علی گنجه ای ۰۱ دی ۱۳۹۶
 192. اصغرفلاح ۲۱ آبان ۱۳۹۶
  • علی گنجه ای ۲۱ آبان ۱۳۹۶
 193. Moh3en ۰۸ آبان ۱۳۹۶
  • علی گنجه ای ۰۹ آبان ۱۳۹۶
 194. hossein ۰۱ مهر ۱۳۹۶
  • علی گنجه ای ۰۱ مهر ۱۳۹۶
 195. علی ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
 196. فراری قدیمی ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
 197. ho3ein ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
 198. بهنام کردستی ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
 199. اشکان ۲۹ اسفند ۱۳۸۷
 200. سورملینا ۱۳ اسفند ۱۳۸۷
  • ایران ۱۵ اسفند ۱۳۸۷
  • امیر ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
   • فرشاد ۱۶ تیر ۱۳۹۶
 201. سورملینا ۱۳ اسفند ۱۳۸۷
 202. سورملینا ۱۳ اسفند ۱۳۸۷
  • موسوی ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
   • علی گنجه‌ای ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
 203. دینا ۱۲ اسفند ۱۳۸۷
 204. محبوبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷
 205. داود ۱۲ اسفند ۱۳۸۷
 206. مصطفی ۱۱ اسفند ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۱۱ اسفند ۱۳۸۷

Leave a Reply