کلاغ پَر کنده

دوره‌ی آموزشی که تمام شد این شکلی بودم:

with-beard

به نظرم ریش‌هایم هیچ اشکالی نداشت، کاملا به قیافه‌ام می‌آمد و حتی اگر اخم می‌کردم هم کسی را نمی‌ترساند.

with-beard

اما همسر گرامی اعتقاد داشت که ریش‌هایم زشت و زبر و مردم‌ترسان‌اند و حتما باید از ته تراشیده شوند.

shaved

یکی دو روز است جلوی آینه، احساس کلاغ پرکنده‌ای را دارم که می‌رود لب چشمه آب بخورد. 🙁

۲۹ Comments

 1. فاطمه ۰۷ دی ۱۳۸۷
 2. mahmoud ۰۴ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۵ دی ۱۳۸۷
   • زینب ۰۵ دی ۱۳۸۷
 3. ایران ۰۴ دی ۱۳۸۷
 4. مهران ۰۴ دی ۱۳۸۷
  • زینب ۰۴ دی ۱۳۸۷
   • علی گنجه ای ۰۴ دی ۱۳۸۷
    • داود ۰۵ دی ۱۳۸۷
  • Mehran ۰۵ دی ۱۳۸۷
   • زینب ۰۵ دی ۱۳۸۷
 5. زینب ۰۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۳ دی ۱۳۸۷
 6. داود ۰۳ دی ۱۳۸۷
 7. زینب ۰۳ دی ۱۳۸۷
 8. احسان ۰۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۳ دی ۱۳۸۷
   • مهران ۰۴ دی ۱۳۸۷
 9. فينگيل بانو ۰۳ دی ۱۳۸۷
 10. ابراهيم ۰۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۳ دی ۱۳۸۷
 11. سورملینا ۰۳ دی ۱۳۸۷
 12. iVahid ۰۳ دی ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۳ دی ۱۳۸۷
   • ایران ۰۴ دی ۱۳۸۷
 13. سیناک ۰۳ دی ۱۳۸۷
 14. محمد صادق ۰۳ دی ۱۳۸۷

Leave a Reply