کلاغ پَر کنده

دوره‌ی آموزشی که تمام شد این شکلی بودم:

with-beard

به نظرم ریش‌هایم هیچ اشکالی نداشت، کاملا به قیافه‌ام می‌آمد و حتی اگر اخم می‌کردم هم کسی را نمی‌ترساند.

with-beard

اما همسر گرامی اعتقاد داشت که ریش‌هایم زشت و زبر و مردم‌ترسان‌اند و حتما باید از ته تراشیده شوند.

shaved

یکی دو روز است جلوی آینه، احساس کلاغ پرکنده‌ای را دارم که می‌رود لب چشمه آب بخورد. 🙁

۲۹ Comments

 1. فاطمه 27 دسامبر 2008
 2. mahmoud 24 دسامبر 2008
  • علی گنجه ای 25 دسامبر 2008
   • زینب 25 دسامبر 2008
 3. ایران 24 دسامبر 2008
 4. مهران 24 دسامبر 2008
  • زینب 24 دسامبر 2008
   • علی گنجه ای 24 دسامبر 2008
    • داود 25 دسامبر 2008
  • Mehran 25 دسامبر 2008
   • زینب 25 دسامبر 2008
 5. زینب 23 دسامبر 2008
  • علی گنجه ای 23 دسامبر 2008
 6. داود 23 دسامبر 2008
 7. زینب 23 دسامبر 2008
 8. احسان 23 دسامبر 2008
  • علی گنجه ای 23 دسامبر 2008
   • مهران 24 دسامبر 2008
 9. فينگيل بانو 23 دسامبر 2008
 10. ابراهيم 23 دسامبر 2008
  • علی گنجه ای 23 دسامبر 2008
 11. سورملینا 23 دسامبر 2008
 12. iVahid 23 دسامبر 2008
  • علی گنجه ای 23 دسامبر 2008
   • ایران 24 دسامبر 2008
 13. سیناک 23 دسامبر 2008
 14. محمد صادق 23 دسامبر 2008

Leave a Reply