باز هم رژه تشریف بردیم…

این دفعه که باز دوشنبه شد و مجبور شدیم دوباره از جلوی خود فرمانده رژه برویم، هم کمی غیرت خرج کردیم و هم چند نفر از پاطلایی‌ها غایب بودند، این شد که جلوی جایگاه، فرمانده کمی مِن‌مِن کرد و گفت: «گروهان خیلی خوب!». ما که انتظارش را نداشتیم و آن موقع که داشت من‌من می‌کرد ما هم داشتیم فکر می‌کردیم که حالا قرار است چند دقیقه رژه تمرین کنیم و به همان ۲۰ دقیقه راضی بودیم. خصوصا که هوا هم خوب بود و آفتاب هم کمی بالا آمده بود و سوز سرما هم اذیت نمی‌کرد. خلاصه به جای این که قرص و محکم بگوییم: «سپاس سردار»، کمی من‌من کردیم و هر کسی چیزی برای خودش گفت!

۱۹ Comments

 1. آبان ۳۰ بهمن ۱۳۸۷
 2. فينگيل بانو ۱۳ بهمن ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۱۳ بهمن ۱۳۸۷
   • مهران ۱۴ بهمن ۱۳۸۷
    • ناشناس ۱۵ بهمن ۱۳۸۷
  • فينگيل بانو ۱۹ بهمن ۱۳۸۷
 3. احسان ۱۳ بهمن ۱۳۸۷
 4. ماجد ۱۰ بهمن ۱۳۸۷
 5. ایران ۱۰ بهمن ۱۳۸۷
 6. غلامعلی ۹ بهمن ۱۳۸۷
 7. مهران ۹ بهمن ۱۳۸۷
 8. داود ۹ بهمن ۱۳۸۷
 9. دینا ۹ بهمن ۱۳۸۷
 10. ماجد ۸ بهمن ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۹ بهمن ۱۳۸۷
 11. کمال ۸ بهمن ۱۳۸۷
 12. مهران ۸ بهمن ۱۳۸۷
 13. رضوانه ۸ بهمن ۱۳۸۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *