طبع زیتون؟

زیتون سرد است یا گرم؟

One Response

  1. زهرا 06 آگوست 2008

Leave a Reply