از خوبی های تخت جمشید…

از خوبی های تخت جمشید یکی این است که هیچ وقت از زیارتش دست خالی برنمیگردید! یعنی هر چندبار که زیارتش کرده باشید، در زیارت بعدی هم چیز جدیدی دارد که کشف کنید.

ما در این زیارت اخیرمان این دو نفر را کشف کردیم که لباس پارسی ها را تنشان کرده اند و یک چوب بلند (بگوییم عصا بهتر است؟) و ساده دست راستشان گرفته اند و دست چپشان را به طرز خاصی روی ساعد دست راست انداخته اند. ایستادنشان به نظرم خیلی با ابهت و در عین حال محترمانه است.

میزبان؟

۴ Comments

  1. ناشناس 09 آگوست 2009
  2. پرنسس 06 آگوست 2008
  3. پرنسس 06 آگوست 2008
  4. نجمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply