ابراز علاقه و گردن کلفت ما

نمی‌دانم این که دارد به من ابراز علاقه می‌کند عسل است یا غزل ولی اگر همینطور به چاق شدن ادامه بدهم چند وقت دیگر هیچ کودک دوساله‌ای نمی‌تواند احساساتش را به این سادگی ابراز کند.ابراز علاقه

۳ Comments

  1. فاطمه 06 آگوست 2008
  2. مهران 06 آگوست 2008
  3. نجمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply