بیت سانسور شده مثنوی

شعر موسی و شبان را که یادتان هست… در کتابهای فارسی دبیرستان آمده بود (زمان ما در کتاب ادبیات سوم نظام قدیم بود) آن شعر یک بیت سانسور شده دارد به این ترتیب:

جامه‌ات شویم شپش‌هایت کُشم/ شیر پیشت آورم ای محتشم

فکرش را بکنید اگر این بیت به خصوص را سانسور نمی‌کردند معلم‌های ادبیات هر سال چه زجری باید می‌کشیدند از دست این دبیرستانی‌های بی‌جنبه!

۳ Comments

  1. فاطمه 06 آگوست 2008
  2. مهران 06 آگوست 2008
  3. وحید 06 آگوست 2008

Leave a Reply