معروفترین جای شیراز

به نظرم مشهورترین جای شیراز میدان گاز باشد چون هر کس خبردار می‌شود که همسر گرامی شیرازی است، فورا سوالی یا نکته‌ای یا تکه‌ای درباره‌ی «فلکه گازو» (با تاکید روی صدای ئو پایانی) مطرح می‌کند. البته تلفظ دقیق این ترکیب به این صورت است: felke-y-gaazoo نه آنطوری که ناواردها می‌گویند: falake-ye-gaazoo مخصوصا دقت کنید که «یای نسبت» در لهجه شیرازی کاملا ساکن است و مثل تهرانی کسره نمی‌گیرد.

دو نکته‌ی دیگر هم بگویم که لال از دنیا نروم:

1- «بادکنک را بده» به شیرازی می‌شود: baadkonakoor-bede. دقت کنید که oo به بادکنک می‌چسبد و در عوض «را» نشانه مفعول صریح، بصورت یک «ر» ساکن تلفظ می‌شود. (این را خودم جلوی بازار وکیل از دو پسر بچه شنیدم!)

2- هر چیز که برای تهرانی‌ها «ئی» در آخرش دارد در شیرازی «ئو» دارد مثلا «وسطو» در مقابل «وسطی» یا «فاطو» در مقابل «فاطی». در عوض شیرازی‌ها به «سمنو» می‌گویند «سمنی»!

۳ Comments

  1. پرنسس 06 آگوست 2008
  2. مهران 06 آگوست 2008
  3. فاطمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply