حاضر غایب

حاضر غایب می‌کنیم …

هر کس که اسمش را می‌خوانم کامنت بگذارد حاضر:

فرزین آذری‌پور

مینا اقمشه

کارآگاه بهمنی

همسر گرامی

سولماز بیگدلی

ساناز ثابت

علی جنگی

پرنسس ح

نجمه روزگار

رامین شرفکندی

مهران کارزاری

زی‌زی گ.

رئیس MBA

استاد شهنام محمدنظر

بهنام نایب‌زاده

علیرضا یگانه

هر کس که اسمش از قلم افتاده هم کامنت بگذارد که به لیست اضافه شود.

۱۳ Comments

 1. فرزین 06 آگوست 2008
 2. مینا 06 آگوست 2008
 3. فاطمه 06 آگوست 2008
 4. sanaz 06 آگوست 2008
 5. رامین 06 آگوست 2008
 6. نجمه 06 آگوست 2008
 7. پرنسس ح 06 آگوست 2008
 8. شهنام 06 آگوست 2008
 9. مهران 06 آگوست 2008
 10. زی زی 06 آگوست 2008
 11. زی زی 06 آگوست 2008
 12. مهران 06 آگوست 2008
 13. همسر گرامی 06 آگوست 2008

Leave a Reply