حاضر غایب

حاضر غایب می‌کنیم …

هر کس که اسمش را می‌خوانم کامنت بگذارد حاضر:

فرزین آذری‌پور

مینا اقمشه

کارآگاه بهمنی

همسر گرامی

سولماز بیگدلی

ساناز ثابت

علی جنگی

پرنسس ح

نجمه روزگار

رامین شرفکندی

مهران کارزاری

زی‌زی گ.

رئیس MBA

استاد شهنام محمدنظر

بهنام نایب‌زاده

علیرضا یگانه

هر کس که اسمش از قلم افتاده هم کامنت بگذارد که به لیست اضافه شود.

۱۳ Comments

 1. فرزین ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 2. مینا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 3. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 4. sanaz ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 5. رامین ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 6. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 7. پرنسس ح ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 8. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 9. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 10. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 11. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 12. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 13. همسر گرامی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply