جد بزرگ

بالاخره پدر به قولش عمل کرد و آلبوم عکس‌های قدیمی را در اختیارمان گذاشت تا اسکن کنیم. این عکس جد بزرگ است (پدربزرگ پدربزرگ‌مان) که نامش حاج هاشم بوده است. عکس تاریخ ندارد ولی به قرائن حدس می‌زنیم مربوط به 80-1270 خورشیدی باشد. پشت عکس مهر زده: «عکاسی همایون، خیابان شاه». دارم دنبال تاریخچه عکاسی همایون می‌گردم که بتوانم تاریخ عکس را دقیق‌تر حدس بزنم ولی فعلا که چیز دندان‌گیری پیدا نکرده‌ام

جد بزرگ

۶ Comments

  1. نجمه 06 آگوست 2008
  2. مهران 06 آگوست 2008
  3. sajad 06 آگوست 2008
  4. پرنسس 06 آگوست 2008
  5. پرنسس 06 آگوست 2008
  6. پرنسس 06 آگوست 2008

Leave a Reply