پایان یک جفت سیبیل…

بنا به اعتراضات شدید و دامنه‌دار و انقطاع‌ناپذیر همسر گرامی قصد داریم عکس پروفایل‌مان را عوض کنیم و یک عکس متمدنانه‌تر بگذاریم.

اعلیحضرت فینقیلی گشته‌اند و در آرشیوشان یک عکس از ما پیدا کرده‌اند که بروید و ببینید!

در مدتی که سبیل‌های خون‌چکان‌مان در معرض تماشای دوستان بود نظرات مختلفی در مورد آنها ابراز شد. از جمله خواهر ته‌تغاری‌مان عقیده داشت که قیافه‌مان شبیه چاقو‌کشان و راهزنان و توزیع‌کنندگان فیلم مستهجن شده، جناب صادقی معتقد بوده‌اند که «بابا خیلی خوش‌تیپ بودی» و علیرضا (خلیلی؟) هم فرموده‌اند که «کلی بهت میومد پشمااااا…بجان خودم خوش قیافه بودی…این سیبیلای عشق لاتی چیه گذاشتی علی آقا جون»

۱۱ Comments

 1. يه دوست 06 آگوست 2008
 2. علیرضا خلیلی 06 آگوست 2008
 3. زی زی 06 آگوست 2008
 4. فاطمه 06 آگوست 2008
 5. زی زی 06 آگوست 2008
 6. بهنام (پسر دایی) 06 آگوست 2008
 7. بهنام (پسر دایی) 06 آگوست 2008
 8. سجاد 06 آگوست 2008
 9. مهران 06 آگوست 2008
 10. شهنام 06 آگوست 2008
 11. مهران 06 آگوست 2008

Leave a Reply