پایان یک جفت سیبیل…

بنا به اعتراضات شدید و دامنه‌دار و انقطاع‌ناپذیر همسر گرامی قصد داریم عکس پروفایل‌مان را عوض کنیم و یک عکس متمدنانه‌تر بگذاریم.

اعلیحضرت فینقیلی گشته‌اند و در آرشیوشان یک عکس از ما پیدا کرده‌اند که بروید و ببینید!

در مدتی که سبیل‌های خون‌چکان‌مان در معرض تماشای دوستان بود نظرات مختلفی در مورد آنها ابراز شد. از جمله خواهر ته‌تغاری‌مان عقیده داشت که قیافه‌مان شبیه چاقو‌کشان و راهزنان و توزیع‌کنندگان فیلم مستهجن شده، جناب صادقی معتقد بوده‌اند که «بابا خیلی خوش‌تیپ بودی» و علیرضا (خلیلی؟) هم فرموده‌اند که «کلی بهت میومد پشمااااا…بجان خودم خوش قیافه بودی…این سیبیلای عشق لاتی چیه گذاشتی علی آقا جون»

۱۱ Comments

 1. يه دوست ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 2. علیرضا خلیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 3. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 4. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 5. زی زی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 6. بهنام (پسر دایی) ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 7. بهنام (پسر دایی) ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 8. سجاد ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 9. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 10. شهنام ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
 11. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply