مرحله‌ی نیمه‌نهایی مسابقات پارالمپیک بریزبن

همایون خان خیری که معرف حضور هستند؟ جناب خان و پلنگ صورتی و دیگر اعوان و انصار دانشگاه بریزبن یک مسابقه‌ی پارالمپیک راه انداخته‌اند به این ترتیب که شرکت‌کنندگان روی صندلی می‌نشینند و زباله‌های خشک را از فاصله‌ای توی سطل مربوطه در آشپزخانه‌ی دانشکده می‌اندازند. مسابقه فعلا در مرحله‌ی نیمه‌نهایی است و چه بهتر که شرح و تفصیلش را از زبان یک خوزستانی بخوانید.

Leave a Reply