دلخوشی‌های کوچک ما

خوشحالیم که فارسی توی فهرست زبان‌های وردپرس دارد بالاتر و بالاتر می‌رود. امروز رتبه‌ی دهم است ولی دو-سه روز پیش چهاردهم بود.

One Response

  1. نجمه 13 ژانویه 2008

Leave a Reply