انتقال خود آموز فارسی باستان به سایت خودمان

توجه:
خودآموز خط میخی فارسی باستان به آدرس تازه منتقل شده است و این صفحه دیگر به روز نمی شود. برای دسترسی به تازه ترین ویرایش روی این لینک کلیک کنید: «آموزش خط میخی فارسی باستان»

خود آموز فارسی باستان را بردم روی سایت خودم به آدرس

فعلا کمی با فایرفاکس مشکل دارد البته.

۷ Comments

  1. ساسان 08 می 2015
  2. علي 26 دسامبر 2008
  3. شاه فینقیلی 17 ژانویه 2008
  4. شاه فینقیلی 17 ژانویه 2008
  5. فاطمه 16 ژانویه 2008
  6. مهران 16 ژانویه 2008

Leave a Reply