فارسی بگردید…

1- وقتی فارسی می‌نویسیم باید بنویسیم ی نه ي. اگر می‌بینید که کامپیوترتان مشکل ي‌نویسی دارد، زودتر بروید و درستش کنید.

2- خیلی از سایت‌های فارسی مشکل ي‌نویسی دارند و خیلی مشکلات دیگر که مربوط می‌شود به استفاده از encoding غلط فارسی. آنها هم بروند و درست کنند.

3- تا وقتی که این سایت‌ها نرفته‌اند و مشکل encodingشان را حل نکرده‌اند، مشکل ما این است که در جستجو نمی‌توانیم همه‌ی صفحات فارسی را پیدا کنیم، یعنی اگر با encoding درست بگردیم بعضی سایت‌ها را نمی‌بینیم و اگر با غلط بگردیم بعضی دیگر را

4- برای حل مشکل 3 از گوگل فارسی استفاده کنید. وقتی رابط کاربر گوگل را فارسی می‌کنید، غیر از اینکه ظاهرش فارسی می‌شود (مثلا به جای I’m feeling lucky می‌نویسد «یا بخت و یا اقبال»!)، باطنش هم فارسی می‌شود، یعنی ی و ي را یک چیز در نظر می‌گیرد و البته کلی تمهیدات دیگر هم دارد تا مسائل مربوط به encoding نادرست بعضی سایت‌ها روی جستجوی ما تاثیر منفی نداشته باشد.


۸ Comments

  1. mehrankarzari ۰۸ بهمن ۱۳۸۶
  2. mehrankarzari ۰۸ بهمن ۱۳۸۶
  3. Ehsan Shams ۰۸ بهمن ۱۳۸۶
  4. lagharmordani ۰۸ بهمن ۱۳۸۶
  5. شاه فینقیلی ۰۸ بهمن ۱۳۸۶
  6. شاه فینقیلی ۰۸ بهمن ۱۳۸۶
  7. باران ۰۷ بهمن ۱۳۸۶
  8. کمال ۰۷ بهمن ۱۳۸۶

Leave a Reply