«جگر» بینی

یکی از روش‌های پیشگویی در عهد باستان این بوده که حیوانی (معمولا گوسفند) را با آداب و رسوم قربانی می‌کرده‌اند و از روی شکل اعضاء درونی‌اش (بیشتر جگر و قلب) پیش‌بینی می‌کرده‌اند که چه اتفاق خوب یا بدی در آینده خواهد افتاد.


«جگربینی» یا Extispicy در تمدن عیلامی هم رواج داشته و لوحی در مورد چگونگی تفسیر حالات جگر در هفت‌تپه کشف شده و با شماره‌ی H.T. 152 در انبار موزه‌ی ایران باستان نگهداری می‌شود. چند خط از ترجمه‌اش را ببینید:

1- اگر سر نپلاسو (=اثر شبکه‌ای) برگشته باشد، در دل آن گوشتی نهاده باشد، خداوند شمش به یاری سپاه من می‌آید.

9- اگر در سر نپلاسو یک برجستگی همچون ماری پیچیده شده باشد، فرمانده سپاه من شکست می‌خورد.

15- اگر در بالای چپ نپلاسو یک برجستگی همچون ماری پیچیده شده باشد، در لشکرکشی فرمانده‌ی سپاهیان دشمن شکست می‌خورد.

29- اگر در پایین چپ نپلاسو گوشتی همچون ساقه‌ی گیاه برجسته شده باشد، در میان سال مصیبتی در کشور دشمن واقع می‌شود.

کلا از روی این که جگر گوسفند چه زائده‌هایی دارد و این زائده‌ها کجا واقع شده‌اند، پیشگویی می‌کرده‌اند که واقعه‌ی خوب یا بدی برای خودشان یا دشمن اتفاق می‌افتد.

«پارسا دانشمند» در این باره مقاله‌ی مفصلی نوشته که در یادنامه‌ی جمشید سروشیان چاپ شده. (انتشارات ثریا، 1381)

۴ Comments

  1. محبوبه 25 فوریه 2008
  2. شاه فینقیلی 25 فوریه 2008
  3. شاه فینقیلی 25 فوریه 2008
  4. mehrankarzari 25 فوریه 2008

Leave a Reply