به زودی: دیدار افشین بازارگان با «پلنگ صورتی»

افشین بازارگان، مدیر شبکه‌ی شرکت ما بود که چند ماه پیش مهاجرت کرد به استرالیا.


تازگی‌ها افشین شغلی در بریزبن پیدا کرده و زنگ زده به همایون خیری و او هم کلی تحویلش گرفته و کلی راه و چاه بریزبن را یادش داده.

حالا قرار است افشین بریزبن که رفت برود و همایون خان را از نزدیک ببیند و قاعدتا افتخار ملاقات با «پلنگ صورتی» هم نصیبش می‌شود!

افشین جان! سلام ما را هم به همایون خیری و پلنگ صورتی برسان!

۷ Comments

  1. پلنگ صورتی 06 مارس 2008
  2. پلنگ صورتی 04 مارس 2008
  3. Farbod/فربد 04 مارس 2008
  4. صاددقی 02 مارس 2008
  5. واقف 02 مارس 2008
  6. mehrankarzari 02 مارس 2008
  7. shahnam 02 مارس 2008

Leave a Reply