به زودی: دیدار افشین بازارگان با «پلنگ صورتی»

افشین بازارگان، مدیر شبکه‌ی شرکت ما بود که چند ماه پیش مهاجرت کرد به استرالیا.


تازگی‌ها افشین شغلی در بریزبن پیدا کرده و زنگ زده به همایون خیری و او هم کلی تحویلش گرفته و کلی راه و چاه بریزبن را یادش داده.

حالا قرار است افشین بریزبن که رفت برود و همایون خان را از نزدیک ببیند و قاعدتا افتخار ملاقات با «پلنگ صورتی» هم نصیبش می‌شود!

افشین جان! سلام ما را هم به همایون خیری و پلنگ صورتی برسان!

۷ Comments

  1. پلنگ صورتی ۱۶ اسفند ۱۳۸۶
  2. پلنگ صورتی ۱۴ اسفند ۱۳۸۶
  3. Farbod/فربد ۱۴ اسفند ۱۳۸۶
  4. صاددقی ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
  5. واقف ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
  6. mehrankarzari ۱۲ اسفند ۱۳۸۶
  7. shahnam ۱۲ اسفند ۱۳۸۶

Leave a Reply