کتیبه به زبان فارسی باستان در مجموعه‌ی باروی تخت جمشید

باستان‌شناس‌ها بر اساس آنچه که تا بحال کشف شده فرضیه می‌چینند و فرضیه‌هایشان را پر و بال می‌دهند، آنوقت می‌بینی یکدفعه چیز نویی کشف می‌شود و همه‌ی فرضیه‌هایشان را در هم می‌ریزد.

تا بحال فرض می‌شد که خط میخی فارسی باستان، یک جور خط «شاهنشاهی» بوده. یعنی فقط شاه برای نوشتن کتیبه‌هایش از این خط استفاده می‌کرده و دیگران اطلاعی از این خط نداشته‌اند.

حالا یکی دو سالی است که با پیدا شدن این لوحه گلی در مجموعه‌ی لوحه‌های باروی تخت جمشید، کل فرضیه‌ی شاهنشاهی بودن خط میخی زیر سوال رفته.


کشف شدن چنین لوحه‌ای یعنی اینکه حداقل بعضی از کاتبان خزانه هم خط میخی فارسی باستان می‌دانسته‌اند و گاهی به این خط هم می‌نوشته‌اند (اکثر نوشته‌های دیگر باروی تخت جمشید به خط ایلامی است)

در همین زمینه نگاه کنید به وبلاگ موسسه‌ی شرقی دانشگاه شیکاگو

۱۲ Comments

 1. شهرام 08 جولای 2008
 2. jarchy 04 مارس 2008
 3. جمال 04 مارس 2008
 4. Ehsan Shams 04 مارس 2008
 5. mehrankarzari 04 مارس 2008
 6. کمال 04 مارس 2008
 7. REZA 04 مارس 2008
 8. شاه فینقیلی 03 مارس 2008
 9. شاه فینقیلی 03 مارس 2008
 10. زبل‌خان 03 مارس 2008
 11. پرنسس 03 مارس 2008

Leave a Reply