مسابقه‌ی درک پیام نوشتاری

از این تابلو چه درک می‌کنید؟ (جایی توی بافت تاریخی بوشهر روی دیوار یک خانه‌ی نسبتا قدیمی پیدایش کردم)

noroz-87 062

۳ Comments

  1. رامین ۲۰ فروردین ۱۳۸۷
  2. fingilbanoo ۲۰ فروردین ۱۳۸۷
  3. mehrankarzari ۲۰ فروردین ۱۳۸۷

Leave a Reply