مسابقه‌ی درک پیام نوشتاری

از این تابلو چه درک می‌کنید؟ (جایی توی بافت تاریخی بوشهر روی دیوار یک خانه‌ی نسبتا قدیمی پیدایش کردم)

noroz-87 062

۳ Comments

  1. رامین 08 آوریل 2008
  2. fingilbanoo 08 آوریل 2008
  3. mehrankarzari 08 آوریل 2008

Leave a Reply