چی؟ قِسِر در رفتی؟!

به گاو یا گوسفندی که در طول یک دوره‌ی پرواربندی باردار نشود و در نتیجه حسابی چاق شود، می‌گویند «قِسِر‌»! (کلمه قسر ظاهرا ترکی است و به معنی نازا یا عقیم) بنابراین وقتی که می‌گویید «قِسِر در رفتم!» حواستان باشد که دقیقا چه بلایی سرتان نیامده است!

(از خاطرات شفاهی استاد محمد صادقی، آنجایی که تعجب کرده بود چطور خانم محترمی برگشته و به ایشان گفته که «قسر در رفتم»!)

۱۲ Comments

 1. آناهيتا ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
 2. علی ۰۴ مهر ۱۳۸۹
 3. gogoli ۰۹ خرداد ۱۳۸۷
 4. Ali Shams ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
 5. مهران ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
 6. گنجيشك ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
 7. منیره ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
 8. Yekpooria ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
 9. ستاره ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
 10. پرنسس ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
 11. رامین ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
 12. iVahid ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

Leave a Reply