شیر خندان

این شیر، وقتی روبرویش ایستاده باشید خندان و خوش اخلاق است.

سرستون شیر در تخت جمشید - نمای روبرو

اما وقتی کنارش باستید بدجوری بد اخلاق می‌شود!

سر ستون شیر در تخت جمشید - نمای کناری

۵ Comments

  1. محمد 14 جولای 2010
  2. سورملینا 09 ژوئن 2008
  3. پرنسس 09 ژوئن 2008
  4. mehrankarzari 09 ژوئن 2008

Leave a Reply