فعلا با اجازه…

از آنجایی که قصد داریم قبل از گرفتار شدن به خدمت مقدس سربازی، حسابی با همسر گرامی تفرج کنیم، فردا هم عازم سفر هستیم به شیراز و اطراف…

۹ Comments

  1. دینا 07 جولای 2008
  2. پرنسس 06 جولای 2008
  3. پرنسس 06 جولای 2008
  4. مهران 05 جولای 2008
  5. fingilbanoo 02 جولای 2008
  6. نجمه 02 جولای 2008
  7. سورملینا 30 ژوئن 2008
  8. دینا 30 ژوئن 2008
  9. ابراهيم 30 ژوئن 2008

Leave a Reply