نکنید آقا! نکنید!

babraz  مشکلات شخصی‌تان با دیگران را در وبلاگ مطرح نکنید. اگر هم خواستید مطرح کنید، نام واقعی طرف را نیاورید. اگر هم خواستید بیاورید، سعی کنید دلایلی که در تخطئه‌ی او ذکر می‌کنید بچه‌گانه نباشد. غیر از این اگر باشد بیشتر خودتان را ضایع کرده‌اید تا دیگری را.

موضوع این است که کسی درباره‌ی ببراز بازوبندی دو مطلب نوشته (اینجا و اینجا). بخوانید و بگویید با خواندن این نوشته‌ها نسبت به نویسنده‌ی وبلاگ احساس همدردی پیدا می‌کنید یا نسبت به ببراز؟

۲ Comments

  1. homayoon 20 اکتبر 2008
  2. reza 01 سپتامبر 2008

Leave a Reply