رنگ‌وارنگ

پنجره‌های رنگ‌وارنگ ساختمان‌های قدیمی را خیلی دوست دارم.

اینجا فکر می‌کنم خانه‌ی بروجردی‌های کاشان باشد:

کاشان - خانه بروجردی ها 

و اینجا هم یکی از اتاق‌های ارگ کریمخانی است در شیراز:

شیراز - ارگ کریمخانی

۶ Comments

  1. محبوبه ۲۷ شهریور ۱۳۸۷
  2. Sinac ۱۹ شهریور ۱۳۸۷
    • علی گنجه ای ۱۹ شهریور ۱۳۸۷
  3. علیرضا مقدم ۱۹ شهریور ۱۳۸۷
    • علی گنجه ای ۱۹ شهریور ۱۳۸۷
  4. دينا ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

Leave a Reply