قارچ

چقدر دلم لک زده برای یک سفر.

عکس مربوط به مسافرت پاییز پارسال است به قلعه رودخان.

قلعه رود خان

۴ Comments

  1. کاپیتان مهرداد ۲۷ شهریور ۱۳۸۷
  2. دینا ۲۵ شهریور ۱۳۸۷
  3. sinac ۲۴ شهریور ۱۳۸۷
  4. ابراهيم ۲۳ شهریور ۱۳۸۷

Leave a Reply