قارچ

چقدر دلم لک زده برای یک سفر.

عکس مربوط به مسافرت پاییز پارسال است به قلعه رودخان.

قلعه رود خان

۴ Comments

  1. کاپیتان مهرداد 17 سپتامبر 2008
  2. دینا 15 سپتامبر 2008
  3. sinac 14 سپتامبر 2008
  4. ابراهيم 13 سپتامبر 2008

Leave a Reply