ضرب المثل

«یه انگشت ان به کونشون نیست، میخوان به همه دنیا برینن!»

ضرب المثل قمی

(کمال جان اگر هم قمی نیست من بی تقصیرم، از یه پیرمرد قمی شنیدم)

۴ Comments

  1. lk 19 اکتبر 2008
  2. کمال 18 اکتبر 2008
  3. کمال 18 اکتبر 2008
    • علی گنجه ای 18 اکتبر 2008

Leave a Reply