در تکاپو

چهارشنبه‌ی هفته‌ی پیش برگ سفید نظام وظیفه آمد و زیرش نوشته بود که باید ساعت شش صبح اول آبان (پس فردا) خودم را معرفی کنم به معاونت وظیفه‌ی عمومی در میدان سپاه. نسخه‌ی دوم برگ واکسیناسیون هم باید همراهم باشد. کد مرکز آموزشی را نوشته‌اند 87 که یعنی پادگان خاتمی سپاه یزد. جای بدی نیست و معروف است به هتل خاتمی. مهمتر این که 18 ماه آینده را بصورت «برادر علی گنجه‌ای» در خدمت دوستان و آشنایان هستم!

ممکن است چهارشنبه صبح که می‌روم میدان سپاه، همانجا خفت‌مان را بچسبند و سوار اتوبوس کنند و بفرستند یزد. ممکن هم هست که بگویند فلان روز خودتان را به پادگان معرفی کنید. فرض را گذاشته‌ام روی این که چهارشنبه خفت‌گیر می‌شوم و این چند روزه را به شدت مشغول جمع و جور کردن وسایل و بستن کارهای ناتمام و مشورت گرفتن از دوستان سربازی رفته و دلداری دادن به همسر گرامی و نوشتن و Schedule کردن پست‌های مربوط به سفر اصفهان و شیراز هستم! نمی‌خواهم وسط پادگان آموزشی غصه‌ی این را بخورم که الان بر و بچ دیگر وبلاگ مرا فراموش کرده‌اند و فیدم در حد شیر پاستوریزه رقیق شده است!

وسط این همه تکاپو و بیم و امید، دیروز کارآگاه بهمنی داشت مرا نصیحت می‌کرد و توصیه می‌کرد که در دوره‌ی آموزشی حتما داوطلب ارشدیّت شوم. توضیح هم می‌داد که هر چیزی توی آموزشی برای خودش ارشدی دارد: ارشد آشپزخانه، ارشد انبار، ارشد گروهان، ارشد نظافت، و …. ما که در این مدت ختم روزگار شده‌ایم و دیگر رامین و کارآگاه نمی‌توانند سر کارمان بگذارند، به تغییر لحن کارآگاه زمان ادای «ارشد نظافت» حساس شدیم و بعد از پرس و جو فهمیدیم که منظورش همان ارشد دستشویی است و این هم کسی است که صبح تا شب باید مواظب باشد که دستشویی‌ها خوب تمیز شده باشند و سربازها همه جای خودشان را خوب شسته باشند و از این مسائل! خلاصه که اگر خام شده بودیم و حرف‌های کارآگاه باورمان شده بود، سوژه‌ای می‌شد که این دو نابکار، یک عمر به ریش‌مان بخندند. کلا آدم‌های موثق توصیه می‌کنند که در طول خدمت سربازی، علی‌الخصوص حین آموزشی، داوطلب هیچ چیز نشوید و فقط یک سرباز عادی باشید.

۱۹ Comments

 1. برادر حسین ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 2. حسین ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 3. دینا ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 4. دینا ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 5. مهرانی ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 6. داود ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 7. مهران ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 8. سولماز ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 9. سولماز ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 10. ناشناس ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 11. هشت پا ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 12. iVahid ۲۹ مهر ۱۳۸۷
 13. پي‌كولو ۲۹ مهر ۱۳۸۷
 14. سورملینا ۲۹ مهر ۱۳۸۷
 15. سورملینا ۲۹ مهر ۱۳۸۷
 16. سورملینا ۲۹ مهر ۱۳۸۷
 17. کاپیتان مهرداد ۲۹ مهر ۱۳۸۷

Leave a Reply