سیبیل سرباز قاجاری

علاقه‌ی قاجاری‌ها به هنر سنگ‌تراشی، کمتر از هخامنشی‌ها نبوده است، اما سطح هنر خیلی افت کرده بوده است!

مخصوصا شیفته‌ی سیبیل‌های از بناگوش در رفته‌ی این سرباز قاجاری شدم!

سنگتراشی قاجاری در باغ ارم شیراز

عکس بزرگتر از سیبیل: (دک و پوز و ابرو هم دیدن دارند)

سرباز قاجاریه

توی شیراز خیلی سنگ‌تراشی‌های قاجاری هست. این یکی توی عمارت باغ ارم بود.

۱۱ Comments

 1. ایران ۰۵ آبان ۱۳۸۷
 2. زنده باد غذای خوشمزه ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 3. سورملینا ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 4. دینا ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 5. سولماز ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 6. داود ۳۰ مهر ۱۳۸۷
  • داود ۳۰ مهر ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۳۰ مهر ۱۳۸۷
 7. مهران ۳۰ مهر ۱۳۸۷

Leave a Reply