سیبیل سرباز قاجاری

علاقه‌ی قاجاری‌ها به هنر سنگ‌تراشی، کمتر از هخامنشی‌ها نبوده است، اما سطح هنر خیلی افت کرده بوده است!

مخصوصا شیفته‌ی سیبیل‌های از بناگوش در رفته‌ی این سرباز قاجاری شدم!

سنگتراشی قاجاری در باغ ارم شیراز

عکس بزرگتر از سیبیل: (دک و پوز و ابرو هم دیدن دارند)

سرباز قاجاریه

توی شیراز خیلی سنگ‌تراشی‌های قاجاری هست. این یکی توی عمارت باغ ارم بود.

۱۱ Comments

 1. ایران 26 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 22 اکتبر 2008
 2. سورملینا 22 اکتبر 2008
 3. دینا 22 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 22 اکتبر 2008
 4. سولماز 21 اکتبر 2008
 5. داود 21 اکتبر 2008
  • داود 21 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 21 اکتبر 2008
 6. مهران 21 اکتبر 2008

Leave a Reply