سربازی – روز اول

ساعت شش صبح رفتیم میدان سپاه، معاونت وظیفه‌ی عمومی. بوی اسفند میامد (یعنی برای ما دود کرده بودند؟)و یکی یکی از در جنوبی رفتیم تو و وسط حیاط صبحگاه روی زمین نشستیم تا شش و ربع که یک سروان با ژاکت سیاه آمد و برایمان کمی صحبت کرد و ما را بر اساس کد مرکز آموزش جدا کردند و به هر گروه گفتند که فلان روز فلان ساعت فلان ترمینال حاضر باشید تا با اتوبوس بفرستیم‌تان پادگان آموزشی. ما قرار شد همین شنبه که می‌آید، ساعت نه شب ترمینال جنوب باشیم.

کل داستان نیم ساعتی بیشتر طول نکشید و همه چیز مرتب و منظم و حساب‌شده بود و آخر سر هم یک ساندیس و یک کیک دادند دست‌مان و رهایمان کردند به امید خدا.

جناب سروان مربوطه، وقتی می‌خواست کدهای مراکز آموزشی را بخواند و گروه‌بندی‌مان کند، با یک ذوق خاصی گفت که «خوب حالا کیا کد دویست و بیست و سه هستن؟» هفتاد هشتاد نفری دست‌شان را گرفتند بالا. بعد گفت «خوب اینایی که دستشونو گرفتن بالا روی برگه‌ی سفیدشونو نگا کنن ببینن نوشته کی باید بیان؟» روی برگه‌ی سفید آنها نوشته بود باید ساعت 3 بعدازظهر بیایند و هیچکدام‌شان هم نگاه به برگه نکرده بودند!

۳۹ Comments

 1. رضا آخوندزاده 23 نوامبر 2016
  • سرباز آقا امام زمان عج 08 دسامبر 2016
  • كجل خان 08 دسامبر 2016
  • خدمت گذار و سرباز کوچک آقا امام زمان عجل الله . 11 دسامبر 2016
  • احمد 11 مارس 2017
  • عباس 27 مارس 2017
 2. سعید 28 اکتبر 2014
 3. سعید مهدیزاده 18 فوریه 2012
  • م 24 فوریه 2012
 4. وحید 04 فوریه 2012
 5. مهدی 31 ژانویه 2012
 6. کمال 24 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 24 اکتبر 2008
 7. ماکوان 24 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 24 اکتبر 2008
 8. Mehran 23 اکتبر 2008
 9. پيش بين 23 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
 10. مهدی 23 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
   • مهدی 23 اکتبر 2008
    • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
    • مهدی 23 اکتبر 2008
    • Mehran 23 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
 11. ايماگر 22 اکتبر 2008
 12. داود 22 اکتبر 2008
  • سورملینا 23 اکتبر 2008
   • علی گنجه ای 23 اکتبر 2008
    • داود 23 اکتبر 2008
 13. فاطمه 22 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 22 اکتبر 2008
   • داود 22 اکتبر 2008
 14. علیرضا مقدم 22 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 22 اکتبر 2008
 15. رضوانه 22 اکتبر 2008
  • رضوانه 22 اکتبر 2008
  • علی گنجه ای 22 اکتبر 2008

Leave a Reply