سربازی – روز اول

ساعت شش صبح رفتیم میدان سپاه، معاونت وظیفه‌ی عمومی. بوی اسفند میامد (یعنی برای ما دود کرده بودند؟)و یکی یکی از در جنوبی رفتیم تو و وسط حیاط صبحگاه روی زمین نشستیم تا شش و ربع که یک سروان با ژاکت سیاه آمد و برایمان کمی صحبت کرد و ما را بر اساس کد مرکز آموزش جدا کردند و به هر گروه گفتند که فلان روز فلان ساعت فلان ترمینال حاضر باشید تا با اتوبوس بفرستیم‌تان پادگان آموزشی. ما قرار شد همین شنبه که می‌آید، ساعت نه شب ترمینال جنوب باشیم.

کل داستان نیم ساعتی بیشتر طول نکشید و همه چیز مرتب و منظم و حساب‌شده بود و آخر سر هم یک ساندیس و یک کیک دادند دست‌مان و رهایمان کردند به امید خدا.

جناب سروان مربوطه، وقتی می‌خواست کدهای مراکز آموزشی را بخواند و گروه‌بندی‌مان کند، با یک ذوق خاصی گفت که «خوب حالا کیا کد دویست و بیست و سه هستن؟» هفتاد هشتاد نفری دست‌شان را گرفتند بالا. بعد گفت «خوب اینایی که دستشونو گرفتن بالا روی برگه‌ی سفیدشونو نگا کنن ببینن نوشته کی باید بیان؟» روی برگه‌ی سفید آنها نوشته بود باید ساعت 3 بعدازظهر بیایند و هیچکدام‌شان هم نگاه به برگه نکرده بودند!

۳۹ Comments

 1. رضا آخوندزاده ۰۳ آذر ۱۳۹۵
  • سرباز آقا امام زمان عج ۱۸ آذر ۱۳۹۵
  • كجل خان ۱۸ آذر ۱۳۹۵
  • خدمت گذار و سرباز کوچک آقا امام زمان عجل الله . ۲۱ آذر ۱۳۹۵
  • احمد ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
  • عباس ۰۷ فروردین ۱۳۹۶
 2. سعید ۰۶ آبان ۱۳۹۳
 3. سعید مهدیزاده ۲۹ بهمن ۱۳۹۰
  • م ۰۵ اسفند ۱۳۹۰
 4. وحید ۱۵ بهمن ۱۳۹۰
 5. مهدی ۱۱ بهمن ۱۳۹۰
 6. کمال ۰۳ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۳ آبان ۱۳۸۷
 7. ماکوان ۰۳ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۳ آبان ۱۳۸۷
 8. Mehran ۰۲ آبان ۱۳۸۷
 9. پيش بين ۰۲ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
 10. مهدی ۰۲ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
   • مهدی ۰۲ آبان ۱۳۸۷
    • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
    • مهدی ۰۲ آبان ۱۳۸۷
    • Mehran ۰۲ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
 11. ايماگر ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 12. داود ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • سورملینا ۰۲ آبان ۱۳۸۷
   • علی گنجه ای ۰۲ آبان ۱۳۸۷
    • داود ۰۲ آبان ۱۳۸۷
 13. فاطمه ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۱ آبان ۱۳۸۷
   • داود ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 14. علیرضا مقدم ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۱ آبان ۱۳۸۷
 15. رضوانه ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • رضوانه ۰۱ آبان ۱۳۸۷
  • علی گنجه ای ۰۱ آبان ۱۳۸۷

Leave a Reply