استفهام انکاری!

پرونده‌اش را حساب کرده بودم و طبق حساب من، فروردین سال آینده ترخیص می‌شد. خودش اصرار داشت که خدمتش تمام شده و همین روزها باید ترخیص شود. نگاهی به تخمین خودش انداختم و دیدم 90 روز «کسر بسیج» حساب کرده. قانونی هست که می‌گوید بسیجیان فعال، به ازای هر سال خدمت در بسیج، 45 روز از خدمت سربازی‌شان کاسته می‌شود. اصطلاحا به این کاهش می‌گویند کسر بسیج. برای اینکه این مدت از خدمت وظیفه‌ی سرباز کسر شود، باید نامه‌ای از فرمانده‌ی ناحیه‌ی بسیج بیاورد.

با لحن استفهام انکاری پرسیدم: «پس نامه‌ی کسرت کو؟». (یعنی تو که نامه‌ی کسر توی پرونده‌ات نداری چرا 90 روز برای خودت حساب کرده‌ای؟) با شوق و ذوق جواب داد: «توی جیبمه!».

خوب که ته و توی قضیه را در آوردم دیدم طرف فکر می‌کرده همین که برود و نامه را از فرمانده‌ی ناحیه‌ی بسیج بگیرد کافی است و دیگر لازم نیست به کسی تحویلش بدهد!

۱۲ Comments

 1. جعفر 20 سپتامبر 2019
 2. رضوانه 09 ژانویه 2009
 3. داود 07 ژانویه 2009
  • علی گنجه ای 08 ژانویه 2009
 4. کمال 05 ژانویه 2009
 5. دینا 05 ژانویه 2009
  • علی گنجه ای 05 ژانویه 2009
 6. محبوبه 05 ژانویه 2009
 7. سورملینا 04 ژانویه 2009
 8. ابراهيم 04 ژانویه 2009
 9. مهران 04 ژانویه 2009
 10. محمد صادق 04 ژانویه 2009

Leave a Reply