طفلک برد پیت!

بساط یک پوستر فروش است نزدیک بازار وکیل. اگر فکر میکنید پوسترهایش خیلی نامتجانس هستند، بدانید که پوستر داریوش و بروس لی هم دارد؛ فقط به خاطر ازدحام جمعیت نتوانسته ام توی عکس بگنجانمشان.  اما چیزی که خیلی چشمم را گرفت، پوستر یوزارسیف بود بین برد پیت و ایگلسیاس!

پوستر یوزارسیف

۱۴ Comments

 1. سورنا ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
   • سورنا ۳۱ فروردین ۱۳۸۸
 2. ایران ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
   • ایران ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
    • علی گنجه ای ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
 3. سورنا ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
   • سورنا ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
 4. مهران ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
 5. یکی از دختر خاله هات ۲۹ فروردین ۱۳۸۸
  • ایران ۳۰ فروردین ۱۳۸۸
   • علی گنجه ای ۳۰ فروردین ۱۳۸۸

Leave a Reply