طفلک برد پیت!

بساط یک پوستر فروش است نزدیک بازار وکیل. اگر فکر میکنید پوسترهایش خیلی نامتجانس هستند، بدانید که پوستر داریوش و بروس لی هم دارد؛ فقط به خاطر ازدحام جمعیت نتوانسته ام توی عکس بگنجانمشان.  اما چیزی که خیلی چشمم را گرفت، پوستر یوزارسیف بود بین برد پیت و ایگلسیاس!

پوستر یوزارسیف

۱۴ Comments

 1. سورنا 20 آوریل 2009
  • علی گنجه ای 20 آوریل 2009
   • سورنا 20 آوریل 2009
 2. ایران 19 آوریل 2009
  • علی گنجه ای 19 آوریل 2009
   • ایران 19 آوریل 2009
    • علی گنجه ای 19 آوریل 2009
 3. سورنا 19 آوریل 2009
  • علی گنجه ای 19 آوریل 2009
   • سورنا 19 آوریل 2009
 4. مهران 19 آوریل 2009
 5. یکی از دختر خاله هات 18 آوریل 2009
  • ایران 19 آوریل 2009
   • علی گنجه ای 19 آوریل 2009

Leave a Reply