یادگاری های ته دفترچه سرباز

آخرهای خدمت، سربازها ته دفترچه‌های همدیگر یادگاری می‌نویسند. معمولا چیزهایی مثل این:

IMG_5569

و این:

IMG_5570_2

۸ Comments

 1. سورملينا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
 2. سورملينا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸
 3. ایران ۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۸
 4. ماجد ۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۸
 5. مهران ۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۸

Leave a Reply