عمو سیبیل!

عمو سیبیل با این هیبت خانی و تفنگ و قطار فشنگ، توی حیاط سرای مشیر ایستاده بود تا گردشگرها کنارش بایستند و آن کلاه سفید را سرشان بگذارند و تفنگ و کیسه باروت را دست‌شان بگیرند و عکسی بیندازند و چیزی به عمو سیبیل بپردازند. معمولا پانصد یا هزار تومان.

عکس با لباس سنتی در سرای مشیر شیراز

۵ Comments

  1. سولماز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
  2. مهران ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
  3. زینب ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۸
  4. JraNil ۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۸

Leave a Reply