یک مجلس از نقش رستم

نقش رستم – به شاهی رسیدن اردشیر بابکان.

به نظرم شب‌ها و با استفاده از نور پروژکتورهای محوطه، عکس‌های بهتری از نقش برجسته‌ها می‌توان انداخت. سایه‌هایی که ایجاد می‌شود، برجستگی‌های نقش‌ها را بهتر و زنده‌تر نشان می‌دهد.

عکس نقش رستم - به شاهی رسیدن اردشیر بابکان

۳ Comments

  1. هانیه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
    • علی گنجه ای ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
  2. دختر مهربون ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

Leave a Reply